Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Sastanak sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske

Unapređenje saradnje u procesu prijave prebivališta građana

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1749   28.10.2021

Obuka za rad na uspostavi sistema Adresnog registra – Grad Doboj

Podrška opštinama u Republici Srpskoj

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1748   25.10.2021

Obuka za rad na uspostavi sistema Adresnog registra – opština Laktaši

Podrška opštinama u Republici Srpskoj

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1735   06.07.2021

Prenos iskustava Agenciji za katastar nepokretnosti Republike Sjeverne Makedonije

Faktori uspjeha: Uspostava i održavanje Adresnog registra i Registra prostornih jedinica

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1734   23.06.2021

Radionica o saradnji poslovnog i akademskog sektora

Projekti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i oblici saradnje s akademskim sektorom

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1732   15.06.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...