Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Okrugli stol na temu ”Ravnopravnost spolova pri stjecanju i upisu prava vlasništva na nekretninama”

Jačanje pitanja ravnopravnosti spolova u sektoru zemljišne administracije

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1595   15.03.2019

Podrška unapređenju IKT

Radionica u okviru komponente 5: Podrška razvoju IKT-a i Geoinformacionog sistema

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1590   07.02.2019

Sastanak Upravnog odbora CILAP projekta

Razmatranje Godišnjeg izveštaja o napretku za 2018 i Godišnjeg radnog i vremenskog plana za 2019 godinu

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1588   31.01.2019

Radni sastanak i obuka u opštini Brod

Implementacija Sporazuma o uspostavi sistema Adresnog registra

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1587   28.01.2019

Obilježavanje završetka projekta uspostave Adresnog registra Općine Ilidža

U prostorijama Općine Ilidža je 22.01.2019. godine održana završna prezentacija projekta uspostave Adresnog registra u ovoj jedinici lokalne samouprave.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1586   23.01.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...