Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Radna posjeta opštini Petrovac - Drinić

Podrška implementaciji Sporazuma o uspostavi sistema Adresnog registra

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1652   25.12.2019

Nastavak priprema za implementaciju pilot projekta „Masovna procjena vrijednosti nepokretnosti“ Republike Srpske

Prvi koraci ka Masovnoj procijeni vrijednosti nepokretnosti

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1651   24.12.2019

Upravljanje projektima

Nastavak treninga grupe stručnjaka za upravljanje projektima

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1650   18.12.2019

Sastanak radne grupe za implemetaciju pilot projekta „Masovna procjena vrijednosti nepokretnosti“ Republike Srpske

Međuinstitucionalna saradnja

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1649   12.12.2019

Redovni godišnji sastanak CILAP projekta

Sastanak rukovodstva projekta i vođa radnih grupa u svrhu predstavljanja rezultata i planova za 2020. godinu

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1648   11.12.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...