Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Posjeta delegacije Agencije za katastar nepokretnosti Republike Severne Makedonije Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove RS

Prezentacija Digitalnog arhiva i dogovori o budućoj saradnji

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1772   31.03.2022

Nastavak aktivnosti na unapređenju procesa prijave prebivališta građana i uspostavi adresnog registra

Operacionalizacija podataka adresnog registra

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1770   25.03.2022

UN Agenda 2030 – Ciljevi održivog razvoja

Doprinos geodetskih uprava u BH ostvarenju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih Nacija

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1771   25.03.2022

Nastavak aktivnosti na unapređenju procesa prijave prebivališta građana i uspostavi adresnog registr

Operacionalizacija podataka adresnog registra

Foto galerije  PhotoGalleryView.aspx?imageGalleryID=623   25.03.2022

Predstavljanje rezultata pilot projekata i upoznavanje sa modelom za procjenu vrijednosti kuća

Nastavak aktivnosti na analizi i obradi podataka pilot projekata

Foto galerije  PhotoGalleryView.aspx?imageGalleryID=621   11.03.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...