Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Annual Progress Report CILAP Phasing out 2021

Annual Progress Report CILAP Phasing out 2021

Datoteke  WebFilesDownload.aspx?fileID=249   02.04.2022

Posjeta delegacije Agencije za katastar nepokretnosti Republike Severne Makedonije Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove RS

Prezentacija Digitalnog arhiva i dogovori o budućoj saradnji

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1772   31.03.2022

Nastavak aktivnosti na unapređenju procesa prijave prebivališta građana i uspostavi adresnog registra

Operacionalizacija podataka adresnog registra

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1770   25.03.2022

UN Agenda 2030 – Ciljevi održivog razvoja

Doprinos geodetskih uprava u BH ostvarenju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih Nacija

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1771   25.03.2022

Izvještaj iz „Registra cijena nepokretnosti Republike Srpske“ za 2021. godinu

Prikaz tržišta nepokretnosti

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1769   17.03.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...