Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Međunarodni sajam nekretnina i investicija

Prezentacija Registra cijena nepokretnosti i eKatastra

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1631   04.10.2019

Konsultanti EBA grupe u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Nastavak misije za sagledavanje rezultata i konteksta pomoći koja se osigurava od strane Kraljevine Švedske

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1619   03.07.2019

Posjeta predstavnika EBA grupe Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko pravne poslove

Sagledavanje rezultata i konteksta pomoći koja se osigurava od strane Kraljevine Švedske

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1617   25.06.2019

Učešće na konferenciji Svjetske Banke "Zemljište i siromaštvo 2019“

Predstavljanje rada “Zajednički ka unapređenju zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini”

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1601   31.03.2019

Suradnja između donatorskih projekata USAID FAR i CILAP projekta i institucija FBiH uključenih u ove projekte

Sastanak je organiziran sa ciljem koordinacije aktivnosti projekata radi postizanja boljih rezultata

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1577   29.11.2018

1 2 3 4