Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Održan pripremni sastanak u Oslu

Novi donatorski projekt regionalne suradnje

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1521   18.04.2018

Potpisivanje Ugovora o institucionalnoj suradnji u Oslu

Novi donatorski projekt regionalne suradnje

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1522   18.04.2018

Detaljne tehničke specifikacije za novi Nivelman visoke tačnosti (NVT3) u Bosni i Hercegovini

Predstavljanje tehničkih rješenja za realizaciju NVT3

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1387   08.02.2017

Izrada detaljne tehničke specifikacije za novi nivelman visoke tačnosti

Geodetska infrastruktura BiH: Izrada detaljne tehničke specifikacije za novi nivelman visoke tačnosti

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1353   16.09.2016

Sastanak sa radnom grupom za Geodetsku infrastrukturu

Dana, 27.07.2016 u Banja Luci je održan sastanak Radne grupe Komponenta 4 – Podrška razvoju geodetske infrastrukture, između predstavnika CILAP projekta, Ministarstva civilnih poslova BiH (MCP), Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove FBiH i Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove RS.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1349   27.07.2016

1 2 3 4 5 6