Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Razmjena iskustava sa Republikom Slovenijom

Ekspertska podrška realizaciji pilot projekta

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1689   03.09.2020

Razmjena iskustava sa Republikom Slovenijom

Ekspertska podrška realizaciji pilot projekta

Foto galerije  PhotoGalleryView.aspx?imageGalleryID=543   03.09.2020

Dodatna obuka za rad u aplikaciji Adresnog registra – općina Kakanj

Podrška jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Foto galerije  PhotoGalleryView.aspx?imageGalleryID=537   29.07.2020

Dodatna obuka za rad u aplikaciji Adresnog registra – općina Kakanj

Podrška jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1683   29.07.2020

Radionica „Analiza podataka na pilot lokaciji“

Danas 06.07.2020. godine, održana je jednodnevna online radionica u okviru komponente 3: Podrška u održavanju Registra Cijena nekretnina i jačanje institucionalne suradnje s poreznim upravama.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1678   07.07.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...