Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Sastanak radne grupe za implemetaciju pilot projekta „Masovna procjena vrijednosti nepokretnosti“ Republike Srpske

Međuinstitucionalna saradnja

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1649   12.12.2019

Sastanak i obuka sa predstavnicima poreznih ispostava Kantona Sarajevo

Preuzimanje podataka Registra cijena nekrenina u u interni sustav poslovanja Porezne uprave Federacije BiH

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1637   07.11.2019

Radna posjeta Područnoj jedinici Banja Luka

U organizaciji CILAP projekta, u Banja Luci je 16. marta 2018. godine održan sastanak kome su prisustvovali direktorica Cilap projekta gđa. Anđa Zimić, šef područne jedinice Banja Luka gdin. Miloš Aćić i koordinator CILAP projekta ispred RUGIPP-a gdin. Stojan Jungić.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1509   16.03.2018

Studijska posjeta institucijama Švedske zemljišne administracije

Upoznavanje sa sistemom zemljišne administracije u Švedskoj, sa posebnim osvrtom na saradnju Švedske geodetske uprave i Porezne uprave u kreiranju sustava procijene vrijednosti nekretnina.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1492   26.01.2018

Izrađen Plan testiranja Registra Cijena

U skladu sa Planom aktivnosti vezanim za izradu Registra Cijena radna grupa se sastala u perodu od 03-04.03.2016. godine kako bi izradila Plan testiranja koji je potreban za struktuiram rad tokom testiranja aplikacije.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1296   04.03.2016

1 2 3 4 5 6 7