Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Sastanak sa Ambasadom Švedske

Razgovor o mogućnostima i modalitetima za nastavak CILAP projekta

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1594   16.03.2019

Okrugli stol na temu ”Ravnopravnost spolova pri stjecanju i upisu prava vlasništva na nekretninama”

Jačanje pitanja ravnopravnosti spolova u sektoru zemljišne administracije

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1595   15.03.2019

Radni sastanci u opštinama Vlasenica i Milići

Potpuna implementacija sistema Adresnog registra

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1592   22.02.2019

Sastanak Upravnog odbora CILAP projekta

Razmatranje Godišnjeg izveštaja o napretku za 2018 i Godišnjeg radnog i vremenskog plana za 2019 godinu

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1588   31.01.2019

Upravljanje rizicima

Analiza rizika za uspješnu implementaciju CILAP projekta

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1579   07.12.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...