Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Nastavak aktivnosti na unapređenju procesa prijave prebivališta građana i uspostavi adresnog registra

Operacionalizacija podataka adresnog registra

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1770   25.03.2022

Rad na zakonskoj regulativi u vezi Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj

Sastanak sa komisijom za rad na zakonskoj regulativi i zainteresovanim stranama

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1767   11.03.2022

Rad na izradi prijedloga projekta Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti u Republici Srpskoj

Sastanak sa konsultantskom kompanijom i zainteresovanim stranama

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1766   09.03.2022

Seminar - Prezentacija značaja masovne procjene vrijednosti nepokretnosti

Prednosti koje masovna procjena nepokretnosti može pružiti jedinicama lokalne samouprave

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1764   17.02.2022

Sastanak sa predstavnicima Ministarstva finansija, Poreske uprave, Gradova Banja Luka i Gradiška i Opštine Laktaši

Pilot projekat Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti – pregled stanja i definisanje narednih koraka

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1763   04.02.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...