Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Radionica „Priprema za pilot projekt“

Danas 15.05.2020. godine, održana je jednodnevna online radionica u okviru komponente 3: Podrška u održavanju Registra Cijena nekretnina i jačanje institucionalne suradnje s poreznim upravama.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1674   15.05.2020

Nastavak aktivnosti usmjerenih na osiguranje održivosti postignutih rezultata CILAP projekta

Nakon što je Vlade oba entiteta BiH donijele odluku o stavljanju van snage mjera poduzetih zbog situacije izazvane pandemijom Corona virusa (COVID-19) projektni tim CILAP projekta je započeo sa radnim vremenom u prostorijama entitetskih uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, te nastavile rad u punom kapacitetu.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1672   12.05.2020

Novi napredni sistem elektronske pošte u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Završena implementacija novog sistema elektronske pošte

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1668   09.04.2020

Sastanak Upravnog odbora CILAP projekta

U Mostaru je 30. 01. 2020. godine održan redovni godišnji sastanak Upravnog odbora projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ – CILAP.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1661   31.01.2020

Izrada obrazaca i definisanje potrebnih atributa za terenski popis nepokretnosti

Nastavak rada na implementaciji Pilot projekta Masovne procjene

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1660   22.01.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...