Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Zahvalnica opštine Ribnik direktorici projekta Andji Zimic

Doprinos razvoju opštine Ribnik

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1793   22.09.2022

XIV Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka

Da li smo spremni za izazove koje nosi budućnost?

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1795   22.09.2022

Radna posjeta i obuka u opštini Stanari

Podrška implementaciji Sporazuma o uspostavi sistema Adresnog registra

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1792   16.09.2022

Dizajn faza novog Švedskog donatorskog projekta

Radionica u Švedskoj

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1789   29.08.2022

Geodetska infrastruktura i tranzicija u nove referentne sisteme

Regionalna radionica u Sarajevu

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1787   17.06.2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...