Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Bliska saradnja sa Gradskom upravom Grada Banja Luka

Realizacija Pilot projekta „Masovna procjena vrijednosti nepokretnosti“

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1682   27.07.2020

Interoperabilnost osnovnih registara i web servisi u službi građana

Jačanje saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i Agencijom za posredničke, informatičke i finansijske usluge

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1677   23.06.2020

Sastanak Upravnog odbora CILAP projekta

U Mostaru je 30. 01. 2020. godine održan redovni godišnji sastanak Upravnog odbora projekta „Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini“ – CILAP.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1661   31.01.2020

Svečano potpisan Sporazum o izlaznoj fazi CILAP projekta

Nastavak projekta u periodu 2020-2021

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1636   01.11.2019

Radionica „Praćenje implementacije i podrška za dalji razvoj Registra cijena nekretnina“

U skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta u periodu od 21-25. oktobra/listopada 2019. godine, u Mostaru, održana je radionica u okviru komponente 3: Podrška uspostavi Registra Cijena nekretnina.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1635   25.10.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...