Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Sastanak sa Ambasadom Švedske

Razgovor o mogućnostima i modalitetima za nastavak CILAP projekta

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1594   16.03.2019

Sastanak Upravnog odbora CILAP projekta

Razmatranje Godišnjeg izveštaja o napretku za 2018 i Godišnjeg radnog i vremenskog plana za 2019 godinu

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1588   31.01.2019

Podrška razvoju IKT-a i geoinformacionog sistema

Radionica u okviru pete komponente CILAP projekta

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1580   07.12.2018

Međunarodni sajam nekretnina i investicija

Prezentacija Registra cijena nepokretnosti i eKatastra

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1575   28.11.2018

Redovni godišnji sastanak CILAP projekta

Sastanak rukovodstva projekta i vođa radnih grupa

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1573   20.11.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...