Latinica | English

 

Rezultat pretrage

Unesite ključnu reč za kriterijum vašeg pretraživanja:


Polugodišnji izvještaj Registra cijena nepokretnosti Republike Srpske sa osvrtom na period vanrednog stanja

Oporavak tržišta nepokretnosti

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1684   05.08.2020

Prijava prebivališta putem e-servisa u 15 jedinica lokalne samouprave Republike Srpske

Web servisi u službi građana

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1679   15.07.2020

Trenutni status uspostave Adresnog registra u Federaciji Bosne i Hercegovine

Status i rezultati do sredine maja 2020. godine

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1675   18.05.2020

Izvještaj ”Registra cijena nepokretnosti Republike Srpske” za 2019. godinu

Prikaz tržišta nepokretnosti

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1673   14.05.2020

Nastavak aktivnosti usmjerenih na osiguranje održivosti postignutih rezultata CILAP projekta

Nakon što je Vlade oba entiteta BiH donijele odluku o stavljanju van snage mjera poduzetih zbog situacije izazvane pandemijom Corona virusa (COVID-19) projektni tim CILAP projekta je započeo sa radnim vremenom u prostorijama entitetskih uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, te nastavile rad u punom kapacitetu.

Web strane  TemplateStandard.aspx?pageID=1672   12.05.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ...