Latinica | English

Skraćenice

CILAP | 29.8.2013.

Upotrebljene skraćenice i akronimi.

Izvor "Prijedlog za tehničku pomoć putem twinning aranžmana između RUGIPP-a RS-e, FGU i Lantmäteriet-a

BH Bosna i Hercegovina
BAM Konvertibilna marka
CILAP Kapaciteti za unapređenje zemljišne administracije i procedura
CM Katastarska opština
CORS Stalno operativan referentni sistem
CPS Državna strategija o partnerstvu
CQ Izbor zasnovan na kvalifikacijama konsultanata
DA Određen račun
EMF Okvir rada za upravljanje životnom sredinom
EMP Plan za upravljanje životnom sredinom
ERR Ekonomska stopa prinosa
EU Evropska Unija
ETRS 89 Evropski zemaljski referentni sistem 1989
FBH Federacija Bosne i Hercegovine
FBS Selekcija u okviru fiksnog budžeta
GA Geodetska uprava
IC Individualni konsultanti
ICB Međunarodna licitacija
IE Evaluacija uticaja
IS Podrška implementaciji
LCS Izbor najpovoljnijeg ponuđača
LRP Projekat registracije zemljišta
LRU Jedinica registracije zemljišta
MOF Ministarstvo finansija
MOJ Ministarstvo pravde
NCB Lokalni tender
NPV Neto sadašnja vrijednost
ORAF Okvir za ocjenu operativnog rizika
QCBS Izbor na osnovu kvaliteta i troškova
PAD Dokument ocjene projekta
PCB Koordinacioni odbor projekta
PIU Jedinica za implementaciju projekta
POM Operativni priručnik projekta
PSIA Siromaštvo i socijalna analiza uticaja
REC Katastar nepokretnosti
RERP Projekat registracije nepokretnosti
RS Republika Srpska
SBD Standardni tenderski dokument
SIA Socijalna ocjena uticaja
SIDA Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju
SOE Izvještaj o troškovima
SPN Obavještenja o specifičnim nabavkama
SS Jedini izvor
Ključne reči: