Latinica | English

Komponenta 2: Podrška uspostavi Adresnog registra

CILAP | 8.4.2016.

Adresni registar ozbiljno utiče na svakodnevni život, izborne procese, javne službe kao što je hitna pomoć, policija i vatrogasne službe koje često nisu u mogućnosti da pronađu ispravne adrese i pruže pomoć na vrijeme, što može uzrokovati čak i gubitak ljudskih života.

Socijalne usluge i pomoć starima nije moguće organizovati na pravi način bez ispravnih adresa, što može dovesti do nedostatka znanja o problemima siromašnih i starijih ljudi i samim tim nepružanja odgovarajuće pomoći i njege.

Planiranje za izgradnju škola, vrtića, bolnica, trgovačkih centara se ne može postići bez dobrog znanja o stanovništvu koje živi u određenim područjima a što se može dobiti samo kroz dobar Adresni i registracijski sistem. Na poslovnoj strani, za razvoj poslovanja pravnih lica i turizma potrebno je imati ispravne adrese kako bi se omogućila laka komunikacija i dostupnost, kao i da se olakša rad poreznih organa.

GU su prepoznale potrebe društva u vezi izgradnje Adresog registra i podržale razvoj aplikacije za adresni registar i provedbu i testiranje postupaka u okviru pilot Općine Čitluk. Izvrsni rezultati i veliki institucionalni i javni interes prilikom predstavljanja aktivnosti su praktički prisilile GU i CILAP da aktivnosti na implementaciji sustava Adresnog registra provode intezivnije.

Stoga, doneta je odluka da se Adresni registar uspostavi kao pojedinačna komponenta unutar CILAP-a. Postoji nekoliko glavnih pravaca unutar ove komponente:

 • Svijest javnosti o prednostima i važnosti AR sustava,
 • Prijenos znanja i instalacija AR sustava, stvaranje lokalne baze podataka, obuka, te održavanje u najmanje 15 općina u FBiH,
 • Prijenos znanja i instalacija prilagođenog AR sustava, obuka, održavanje i hardverska podrška u najmanje 15 opština u RS,
 • Uspostava središnje baze podataka za FBiH u FGU,
 • Uspostava središnje baze podataka za RS u RGU,
 • Predstavljanje rezultata unutar GU i zainteresiranim strankama kroz radionice i seminare,
 • Razvoj servisa za distribuciju podataka,
 • Uska suradnja i razmjena podataka s IDDEA, općinama i drugim zainteresiranim stranama.

Geodetske uprave su izradile Plan implementacije Adresnog registra za period 2016-2019. godine sa detaljnim procedurama koje su podijeljene na fazu pripreme i fazu implementacije. Više detalja u Prilogu F.

Faza pripreme uključuje:

 • Usklađivanje podataka o naseljenim područjima (usklađivanje naziva s odgovarajućim propisima, usklađivanje granica naseljenih područja sa granicama katastarskih općina);
 • Definicija adresnog područja (naselja, ulicu i trgovi) u naseljenim područjima s analizom postojećeg stanja i izrade plana podjele na naselja, ulice i trgove naseljenih područja, ako je potrebno.

Faza implementacije uključuje:

 • Instalacija aplikacije za uspostavu, vođenje i održavanje Adresnog registra, obuka za uporabu, konverziju podataka i održavanje sustava;
 • Analiza trenutnog stanja, izradu planova označavanja i dodjele kućnih brojeva i naziva ulica i trgova, ako je potrebno, izrada AR sustava;
 • Uspostava središnje baze podataka AR na entitetskoj razini;
 • Razvoj e-usluga za distribuciju i razmjenu podataka s IDDEA, općinama i drugim zainteresiranim stranama.

Radnu grupu će činiti rukovodioci i članovi komponenti iz obe GU uključujući stručnjake sa završenih pilot lokacija, predstavnike IDDEEA i tehnički savjetnik ispred Lantmäteriet-a.

Očekivani rezultat Komponente i izlazni rezultati

Očekivani dugoročni utjecaj ove komponente je “Centralni Adresni Registar sa ažuriranim i točnim podacima dostupnim javosti koji omogućuju učinkovito upravljanje administrativnim procedurama i procedurama zemljišne administracije”. Kako bi se to postiglo, određeni su izlazni rezultati i krajnji rezultat komponente:

Direktni rezultat komponente:

Razvijen jedinstven proces za uspostavljanje Adresnog registra u oba entiteta, web servisi za pružanje podataka te uspostavljena suradnja razmjene podataka sa IDDEEA, općinama i drugim zainteresiranim stranama.

Očekivani izlazni rezultati:

 • Povećana svijest javnosti o koristima i važnosti sistema Adresnog registra,
 • Razvijeni Web servisi za distribuciju AR podataka,
 • Općine su uključene u proces pripreme podataka za izgradnju adresne baze podataka za svaku od zainteresiranih općina,
 • Razvijen jedinstven proces za uspostavljanje Adresnog registra u oba entiteta,
 • Svaka zainteresirana općina ima kapacitet za izgradnju AR,
 • Obe GU ima najmanje 15 potpisanih sporazuma s općinama,
 • Politika-pravila za suradnju s zainteresiranim stranama - IDDEEA, općine, Statistički zavod, Porezna uprava,Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo unutarnjih poslova,
 • Uspostavljena centralna baza podataka na nivou entiteta u GU.
Ključne reči: komponenta 2  adresni registar  

Direktni rezultat komponente

Razvijen jedinstven proces za uspostavljanje Adresnog registra u oba entiteta, web servisi za pružanje podataka te uspostavljena suradnja razmjene podataka sa IDDEEA, općinama i drugim zainteresiranim stranama.