Latinica | English

Komponenta 3: Podrška uspostavi Registra Cijena

CILAP | 8.4.2016.

Velika prilika za GU u oba entiteta je pružiti relevantne informacije tržišnim akterima na tržištu nekretnina.

Uvođenje procjene vrijednosti nekretnina će dovesti do uspostave transparentnog i stabilnog tržišta nekretnina. Neke od prednosti implementacije takvog sustava su povezane sa: kreditnim tržištem s nižim kamatama za kućanstva, osiguranja s nižim naknadama, sigurnija ulaganja, stabilnost u fiskalnim prihodima od poreza na nekretnine i sl.

Kako bi dobili relevantne informacije vrijednosti zemljišta i nekretnina, potrebni su podaci kako geografski tako i podaci o vlasništvu. Da bi se olakšalo posao procjene i omogućio prijelaz na tržišnu procjenu postoji potreba za odvojenom bazom podataka, tzv. Registrom Cijena (RC). RC je jednostavan i prvi korak ka procjeni vrijednosti nekretnina i u budućnosti masovnoj procjeni. Znači, da podaci iy nekoliko godina treba da se čuvaju u RC kako bi se mogao dobiti dobar uzorak za nastavak rada na procjeni vrijednosti.

Ovaj Registar će prvenstveno da se zasniva na informacijama postojećih registara. Sadržaj će se razlikovati u zavisnosti od različite kategorije nekretnina.

Koristi od Registra cijena:

 • Transparentnost i stabilnost tržišta nekretnina
 • Transparentno tržište daje uvjet za tzv. FDI – Foreign Direct Investments
 • Porast GDP- Bruto domaćeg proizvoda. Po podacima Agencije za statistiku BiH za 2014. godinu nekretnine neposredno 5-6% utiču na GDP prema tome tržište nekretnina jeste jedna najjačih gospodarskih grana svake države (radna mjesta, financiranje, porezi = GDP raste),
 • Registar cijena bi služio za izradu planova približnih vrijednosti i izlučivanje drugih podataka koji su nužni za procjenu vrijednosti nekretnina,
 • Praćenje tržišta nekretnina. Rezultati pilota ukazuju da tržište radi = 22.000 ugovora godišnje u FBiH, što znaći da tržište treba podatke o kupoprodajnim ugovorima. Podaci registra cijena odnosno izvještaj o tržištu nekretnina u te svrhe trebaju: ministarstvo za financije – makro/mikro ekonomska događanja u državi, narodna banka, komercijalne banke, investitori, procjenitelji i dr.
 • Pored već navedenih svrha RC-a postoje još i druge javne svrhe, određene Zakonom kao što su eksproprijacije, porez na nasljeđe i poklon, kreiranja politike upotrebe zemljišta, do uzimanja hipotekarnih kredita i sl.

Geodetske uprave u BiH nisu imale iskustva sa procjenom vrijednosti nekretnina prije početka CILAP projekta. Ogroman napor je uložen na obuku kadra i izgradnje kapaciteta u upravama kako bi bili u stanju preuzeti ovu odgovornost.

Do sada, edukacija je prvenstveno bila zadatak za Projekt. Projekt je uspio dobiti podršku i izgraditi blisku suradnju s obje porezne uprave.

Tijekom predviđenog nastavka aktivnosti, glavni fokus će biti na uspostavi Registra cijena. Plan implementacije RC-a do 2019. godine je predstavljen i odobren od strane rukovodstva geodetskih uprava u martu/ožujku 2015. godine. Razvoj RC-a će stvoriti priliku za GU da započnu diskusiju i inicijativu u procesu predstavljanja procjene nekretnina kao jednu od GU odgovornosti. Aktivnosti tijekom prve faze Projekta su potvrdile potrebu za masovnom procjenom kao osnovice za oporezivanje nekretnina, ali uvođenje takvog sustava ne može biti učinjeno od strane Projekta. Uspostava RC -a će stvoriti neophodnu osnovu za razvoj procjene nekretnina u reformi budućeg poreznog sustava.

Radne grupe su stekle dovoljno znanja tijekom implementacije pilot projekata u općinama Bijeljina i Sarajevo Centar. Krajnji cilj u drugoj polovici 2015. i 2016. godine je pisanje tehničke specifikacije i početak razvoja aplikacije RC-a. Nadalje, ativnosti koje slijede su instalacija RC-a, obuka, prikupljanje podataka, provedba i diseminacija podataka.

Istovremeno je potrebno raditi na izmjeni GU organizacijske strukture i razvoju odgovarajućeg zakonskog okvira, kao i na podizanju javne svijesti o koristima RC-a i njegovom doprinosu u razvoju transparentnog i otvorenog tržišta nekretnina.

Trenutno u FBiH ne postoji institucija ili organizacija koja se bavi praćenjem tržišta nekretninama čime izostaju mogućnosti analiza nad tržištem i donošenja nekih konkretnih zaključaka. Formiranje odjeljenja Registra cijena kao osnovnog tijela zaduženog za praćenje tržišta, predstavljalo bi rješavanje tog problema.

Široki javni interes i potreba za transparentnim tržištem nekretnina su pitanja koja su aktivnosti učinile iznimno važnim i stoga i uspostavljanje Komponente kao nezavisne.

Radnu grupu će činiti predstavnici GU, porezne uprave, Ministarstva financija i tehnički savjetnik ispred Lantmäteriet-a. Koordinator ove komponente će biti lokalni uposlenik projekta, sa edukacijom iz ove oblasti u Švedskoj.

Očekivani rezultat Komponente i izlazni rezultati

Očekivani dugoročni utjecaj ove komponente je “Pridonijeti uspostavi stabilnog i transparentnog tržišta nekretnina koji će dovesti do sigurnih ulaganja i gospodarskog razvoja“. Kako bi se to postiglo, određeni su izlazni rezultati i krajnji rezultat komponente:

Direktni rezultat komponente:

Centralizirani Registar Cijena sa razvijenim web servisima dostupnim javnosti za profesionalne i druge potrebe, koji pruža točne i pouzdane podatke o prometu nekretnina.

Očekivani izlazni rezultati:

 • Razvijen Registar Cijena Nekretnina,
 • Izrađen odgovarajući zakonski okvir za obe GU,
 • Sprovedena faza implementacije Registra cijena,
 • Uspostavljeno odjeljenja za procjenu vrijednosti nekretnina unutar GU,
 • Povećana svijest i bliža suradnja svih učesnika na tržištu nekretnina,
 • Poboljšani procesi Registra cijena,
 • Omogućavanje javnog profesionalnog uvida u podatke Registra cijena putem Web servisa,
 • Osnovni izvještaji o tržištu nekretnina.
Ključne reči: komponenta 3  registar cijena nekretnina  

Direktni rezultat komponente

Centralizirani Registar Cijena sa razvijenim web servisima dostupnim javnosti za profesionalne i druge potrebe, koji pruža točne i pouzdane podatke o prometu nekretnina.