Latinica | English

Komponenta 4: Podrška razvoju geodetske infrastrukture

CILAP | 8.4.2016.

Aktivnosti će uključivati podršku za određivanje, uspostavljanje i održavanje pouzdanih geodetskih i gravimetrijskih referentnih mreža, analize trenutne situacije nivelmana visoke točnosti u BiH, poboljšanja referentnih sustava, povezivanje sa europskim geodetskim referentnim sustavom ETRS89, te odr

Aktivnosti će uključivati podršku za određivanje, uspostavljanje i održavanje pouzdanih geodetskih i gravimetrijskih referentnih mreža, analize trenutne situacije nivelmana visoke točnosti u BiH, poboljšanja referentnih sustava, povezivanje sa europskim geodetskim referentnim sustavom ETRS89, te određivanje Geoida za cijelu teritoriju BiH. Ovo će podržati visok nivo tačnosti u određivanju pozicija i mjerenja dinamike Zemlje. Rekognisciranje nultih tačaka i računanje apsolutnih gravimetrijskih mjerenja na 4 tačke je već napravljeno, nakon čega je slijedilo opažanje i računanje na 60 tačka osnovne gravimetrijske mreze u RS i FBiH, što je preduslov za određivanje Geoida.

Razvoj Strategije za nove referentne sustave za BiH je u tijeku, koji će biti osnova i smjernica za sve poslove vezane za geodetsku infrastrukturu. Aktivnosti će podržati projektiranje i određivanje referentne mreže u FBiH koja će biti u skladu s već uspostavljenom mrežom u RS-u.

Određene apsolutne gravitacijske točke i osnovna gravitacija mreža će se koristiti kao osnova za razvoj Projekta za detaljni gravimetrijski premjer, i prateća mjerenja detaljne gravimetrijske mreže, sa GNSS mjerenjima i izračuna vrijednosti gravitacije za BiH.

Analize trenutne situacije nivelmana visoke točnosti u BiH koje će biti preduvjet za mjerenja gravitacije će biti izvedene kako bi se omogućilo GU da podnesu zahtjev za dodatna sredstva za financiranje nivelmana visoke točnosti i time stvorili odgovarajući preduvjeti za određivanje vrlo preciznog Geoida za BiH.

Ova mjerenja također doprinose istraživanjima u vezi klimatskih promjena, prirodnih katastrofa i drugih pojava koje imaju veliki utjecaj na društvo. Ostale aktivnosti će uključivati trening na razvoj digitalnog modela terena zasnovanih na LIDAR mjerenjima, i za implementaciju standarda kod katriranja.

Tijekom pripreme projekta, uočeno je da švedska mreža permanentnih referentnih stanica (SWEPOS) i obe aktivne geodetske referentne osnove u BiH (SRPOS i FBiHPOS) imaju značajan broj sličnosti, sa razvojnog, konceptualnog i tehničkog stajališta. Neki servisi, već razvijeni za SWEPOS mrežu, implementirat će se u u BiH mreže. Iskustva stečena kroz kontinuirani rad SWEPOS mreže su od neprocjenjive vrijednosti za kadar koji radi sa kontrolnim centrima. Komunikacija i suradnja s Lantmäteriet-om omogućit će brže i učinkovitije povezivanje permanentnih mreža BiH sa EUREF permanentnom mrežom (EPN). Kako bi se postigao taj cilj, nužno je provesti pripremne aktivnosti i odrediti smjernice, uz pomoć i u suradnji s Lantmäteriet-om.

Radna grupa će uključivati rukovodioce i članove komponenti iz obe i tehničkog savjetnika ispred Lantmäteriet-a.

Očekivani rezultat Komponente i izlazni rezultati

Očekivani dugoročni utjecaj ove komponente je “Osigurati sektor zemljišne administracije i kartiranja sa preciznijim i pouzdanijim podacima za geodetske i druge potrebe u skladu sa evropskim referentnim sustavima i time omogućiti sveobuhvatanu geodetsku europsku integraciju BiH.” To achieve this, the following outcomes and outputs are defined:

Direktni rezultat komponente:

Precizniji, pouzdaniji i brži premjer (uključujući visine) u realnom vremenu za katastarske i inženjerske potrebe te potrebe vezane za zaštitu životne sredine.

Očekivani izlazni rezultati:

  • Realiziran novi referentni sistem u skladu sa "Strategijom za implementaciju novog referentnog sistema u oba entiteta",
  • Izrađena zajednička strategija za mrežu visoko preciznog nivelmana u BiH,
  • Uspostavljena Detaljna gravimetrijska mreža u BiH,
  • Određen Geoid za teritoriju Bosne i Hercegovine.
Ključne reči: komponenta 4  geodetska infrastruktura  

Direktni rezultat komponente

Precizniji, pouzdaniji i brži premjer (uključujući visine) u realnom vremenu za katastarske i inženjerske potrebe te potrebe vezane za zaštitu životne sredine.