Latinica | English

Očekivane promjene

CILAP | 8.4.2016.

U posljednje dvije decenije bilo je nekoliko inicijativa i projekata koji su imali za cilj da podrže razvoj zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini.

Na žalost, zbog različitih razloga, u vrijeme pripreme prijedloga za tehničku pomoć kroz CILAP projekat postignuti rezultati u sektoru zemljišne administracije nisu bili na zadovoljavajućem nivou. U 2012. godini, GA su imale veliki zadatak da sprovedu RERP sa glavnim ciljevima da se usklade katastarski podaci i zemljišne knjige u FBiH i uspostavi KN u RS. Kako bi obezbedili dodatnu podršku, imajući u vidu komplementarne iskustvo u drugim susjednim zemljama i savjete SB, GA su odlučile da apliciraju za švedsku donatorsku pomoć.

Projekat je definisan u bliskoj saradnji Švedske ambasade-Sida u Sarajevu, GA i Lantmäteriet-a i uključuje jačanje i razvoj institucija za upravljanje zemljištem, ljudskih resursa, obrazovanje i obuku u korištenju modernih tehnologija premjera, razvoj zakonskog okvira, sistem adresnog registra, procjenu vrijednosti nekretnina, IT razvoj i sistem digitalnog arhiva.

GA su bile svjesne nedostataka u tim područjima i utjecaja koji mogu ozbiljno da ugroze njihovu transformaciju u moderne i pouzdane državne institucije te su odlučile da rade na uvođenju promjena putem:

  • Izradu i implementaciju opštih strategija i dugoročnih poslovnih planova: bez jasno opisane vizije, misije i ciljeva teško je podići svijest o važnosti GA i definisati njihov pravilan položaj u okviru državne uprave i u cijelom društvu. Zajedničke, dobro poznate strategije i politike omogućavaju jačanje institucija na dva načina, interno i eksterno. Razvoj i implementacija ovih osnovnih dokumenata će pomoći da se poboljša rad GA, prate najnoviji trendovi i izvrši transformacija u institucije orijentisane ka korisnicima koje doprinose ukupnom ekonomskom rastu i blagostanju.
  • Razvoj ljudskih resursa: stalno ulaganje u razvoj ljudskih resursa je ključni preduslov za uspješne institucije. Bliska saradnja sa Lantmäteriet omogućila je GA da shvate važnost dobro obučenog i edukovanog kadra. Sve aktivnosti u okviru projekta imaju kao osnovu transfer znanja, iskustava i najboljih praksi. Zadovoljni zaposlenici sa velikim znanjem i profesionalnom stručnošću će doprinijeti uspostavljanju GA kao pouzdanih i progresivnih institucija. GA će postati atraktivan poslodavac sa modernim radnim okruženjem.
  • Uspostava Adresnog registra: Na početku projekta sistem Adresnog registra nije bio na fokusu GA i lokalnih samouprava. Oko 50% građana i pravnih lica je bilo registrovano na privremenim ili nepostojećim adresama. To ozbiljno utiče na svakodnevni život, socijalne usluge, brigu o starima, javne usluge kao što su hitna pomoć, policija i vatrogasci. Planiranje za izgradnju škola, vrtića, bolnica, trgovačkih centara se ne može uspešno obaviti bez saznanja o broju stanovnika koji žive u određenim područjima. Ovi podaci se mogu dobiti samo kroz dobar adresni sistem i sistem registracije građana. CILAP je pokrenuo niz aktivnosti, saradnju sa ministarstvima, IDDEEA-om i opštinama. Razviće se centralni sistem Adresnog registra u GA u saradnji sa zainteresiranim stranama koji će pružiti pouzdane jedinstvene podatke i omogućiti efikasnu registraciju građana i pravnih lica na tačnim i stvarnim adresama.
  • Uspostavljanje Registra kupoprodajnih cijena: Ovo pitanje nije regulisano postojećim zakonskim rješenjima. Niko nema nadležnost nad registrom kupoprodajnih cijena (SPR). To daje veliku priliku GA u oba entiteta da akterima na tržištu nekretnina pruže relevantne informacije. Uvođenje procjene vrijednosti nekretnina će dovesti do uspostavljanja transparentnog i stabilnog tržišta nekretnina. Neke od prednosti primjene ove vrste sistema su povezani sa: kreditnim tržištem sa nižom kamatnom stopom za domaćinstva, niže naknade osiguranja, sigurnost ulaganja, stabilnost u fiskalnim prihodima od oporezivanja imovine, itd. Razvoj softvera za SPR i distribuciju podataka o transakcijama će omogućiti transparentnost i stabilnost tržišta nekretnina, olakšati investicije i pomoći u postupku vrednovanja vrijednosti nekretnina.
  • Poboljšanje IKT i uvođenje web servisa: GA su bile svesne nedostataka u IKT znanju i infrastrukturi i stalne potrebe za praćenjem novih tehnologija, servisa i trendova, i najvažnije praćenjem potreba korisnika. Ovo zahtijeva stalnu podršku projekta u edukacijama. Efikasna distribucija podataka putem novih naprednih web servisa je preduslov za pozicioniranje GA kao modernih i efikasnih institucija. Osnova za rad na razvoju web usluga je dobra IKT infrastruktura i organizacija podataka unutar GA uključujući upravljanje bazama podataka i sigurnost podataka. Interna komunikacija će biti unapređena i omogućiće pravovremenu razmjenu informacija potrebnih za svakodnevni rad. Podrška u oblasti IKT će pomoći GA da budu prepoznate kao lideri u implementaciji novih tehnologija i servisa u korist cijelog društva.
  • Razvoj digitalnog arhiva: GA imaju veliki izazov da sačuvaju ogroman broj papirnih dokumenata i mapa koje sadrže informacije neophodne za formiranje sistema informacija o zemljištu. Ove neprocjenjiva istorijska dokumentacija koja datira sa kraja 19. stoljeća pa do današnjih dana je potrebna u svakodnevnom radu prilikom pružanja usluga građanima. Ova dokumentacija propada zbog stalnog korištenja i često teških klimatskih uvjeta, kao i lošeg skladištenja i sigurnosti, što zahtijeva odgovarajuće mjere koje treba poduzeti za njihovu zaštitu i trajno čuvanje. Dokumentacija je u nekim prilikama povremeno skenirana bez sistematskog pristupa. Projekt će realizovati pilot-projekte i definisati procedure i rutine za sistematsko skeniranje. U saradnji sa norveškim projektom razviće se softver za digitalni arhiv koji će omogući distibuciju podataka za profesionalne korisnike kao i za široku javnost.
Ključne reči: projekat