Latinica | English

 

 

Izrada detaljne tehničke specifikacije za novi nivelman visoke tačnosti

CILAP | 16.9.2016.

Geodetska infrastruktura BiH: Izrada detaljne tehničke specifikacije za novi nivelman visoke tačnosti

Svrha sastanka je bila da se prisutni upoznaju sa dosadašnjim aktivnostima provedenim na realizaciji CILAP projekta komponente 4 vezane za izradu novog nivelmana visoke tačnosti BiH (NVT III) te da se dogovore smjernice za dalju saradnju tj. izradu detaljne tehničke specifikacije.

Uloga CILAP-a u okviru ove aktivnosti je naučno-tehnička podrška koja bi se ogledala u angažovanju dva istaknuta stručnjaka koji bi izradili detaljnu tehničku specifikaciju, i ujedno bili supervizori tokom realizacije cijelog Projekta i učestvovali na obradi mjerenja. Ministarstvo civilnih poslova bi kroz sljedeće tri godine finansiralo cijeli Projekat od rekognosciranja, stabilizacije te nivelmanskih i gravimetrijskih mjerenja.

Ključne reči: geodetska infrastruktura  nivelman visoke tačnosti  merenja  

Galerija fotografija