Latinica | English

 

 

Detaljne tehničke specifikacije za novi Nivelman visoke tačnosti (NVT3) u Bosni i Hercegovini

CILAP | 8.2.2017.

Predstavljanje tehničkih rješenja za realizaciju NVT3

Detaljne tehničke specifikacije (DTS) za realizaciju novog Nivelmana visoke tačnosti (NVT3) su usvojene 8 februara/veljače 2017 u Banjaluci. Sastanku i prezentaciji su prisustvovali direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RGU) g-din Miloš Komljenović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) g-din Željko Obradović, pomoćnici direktora za geodetske poslove RGU i FGU, koordinatori CILAP projekta za RGU i FGU, predstavnik Brčko distrikta, CILAP radni timovi za odgovarajuću komponentu, tehničkji savjetnik g-din Šeho Zimić i direktorica CILAP projekta g-đa Andja Zimić.

Prezentacija, koju su održali autori prof. dr. Asim Bilajbegović i prof. dr. Oleg Odalović, je uključila najvažnije aspekte DTS. Autori su izradili specifikacije u bliskoj saradnji sa stručnjacima RGU i FGU i tehničkim savjetnikom CILAP projekta.

DTS daju detaljan opis, korak po korak, o svim potrebnim aktivnostima za realizaciju NVT3. One daju detaljan opis standarda, metoda rada i postupaka, oblika i kvaliteta materijala za sve vrste repera, metode za stabilizaciju, vrste i preciznost opreme za mjerenja, metode mjerenja, metode za obradu podataka, i procedure za izvještavanje, nadzor, kontrolu i prijem radova.

Prisutni rukovodioci i stručnjaci geodetskih uprava na čelu sa direktorima su ovom prilikom izrazili svoje zadovoljstvo izrađenim specifikacijama koje jasno definišu procedure za realizaciju NVT3.

CILAP će takođe tokom 2017 podržati rekognisciranje i stabilizaciju repera. RGU i FGU su već aplicirali kod Norveške Vlade za donatorska sredstva za realizaciju NVT3.

Moderna geodetska infrastrukture, uklučujući NVT3, povezana sa susjednim zemljama i evropskim mrežama je osnova za sve vrste premjera. To će omogućiti precizna, pouzdana i brza mjerenja u realnom vremenu za katastarske, inženjerske i ekološke potrebe. Ova mjerenja će takođe doprinijeti istraživanjima klimatskih promjena, te prevenciji prirodnih katastrofa i drugih pojava koje imaju veliki uticaj na društvo.

Ključne reči: merenja  nivelman visoke tačnosti  geodetska infrastruktura  

Galerija fotografija