Latinica | English

 

 

Pregled aktivnosti na uspostavi digitalnog arhiva u Federaciji BiH

CILAP | 2.10.2018.

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, dana 05.10.2018. godine održan je sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i CILAP projekta sa Izvođačem sistema digitalnog arhiva u Federaciji BiH, kompanijom Gauss d.o.o.

Cilj sastanka je bio da se utvrdi koji zahtjevi za doradom aplikacije su ispunjeni od strane Izvođača, te izvrši pregled šta je još ostalo neurađeno. Naglašena je važnost da svi zahtjevi moraju biti izvršeni do kraja garantnog perioda, odnosno do kraja godine, kako bi aplikacija digitalnog arhiva bila u potpunosti spremna za uključivanje novih jedinica lokalne samouprave u projekat uspostave digitalnog arhiva.

Naime, do kraja godine, pored pilotne lokacije općine Gradačac, planirano je proširenje sistema digitalnog arhiva na više jedinica lokalne samouprave. Navedene aktivnosti bit će finansirane kroz norveški projekat.

Ključne reči: digitalni arhiv  

Galerija fotografija