Latinica | English

 

 

Donatorski sastanak predstavnika projekata i predstavnika Svjetske Banke

CILAP | 7.11.2018.

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 6. novembra 2018. godine održan je donatorski sastanak

Sastanku su prisustvovali predstavnici Svjetske banke, CILAP projekta i norveškog projekta, predstavnica Evropske komisije u BiH, predstavnik Švedske Ambasade u Sarajevu i predstavnici entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove na čelu sa direktorima.

Prisutnima se najprije obratio direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović te ih informisao o trenutačnim aktuelnostima i aktivnostima vezanim za projekte.

Gđa Andja Zimić, direktorica CILAP projekta, je istakla pozitivna iskustva i primjere u saradnji s entitetskim upravama te navela kako je dugoročni cilj projekta učiniti zemljišnu administraciju efikasnijom i sigurnijom. Informisala je prisutne o rezultatima svih šest komponenti projekta te predstavila pozitivne rezultate nedavne evaluacije.

Predstavnica Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, gđa Dženita Polić informisala je prisutne o projektima finansiranim iz fondova Evropske unije a osobito se osvrnula na projekat LIDAR, čija je dokumentacija trenutno na razmatranju u Briselu, a nakon razmatranja bi se trebalo otpočeti sa izradom projektne dokumentacije.

Predstavnica Norveške geodetske uprave, gđa Maria Lodin je informisala prisutne o provedbi norveškog projekta koji pruža podršku upravama u razvoju softvera za digitalni arhiv te hardversku i stručnu podršku.

Na kraju sastanka je vođa tima nadzorne misije Svjetske Banke gosp. Camille Bourguignon zahvalio svim predstavnicima projekata na prezentacijama te istakao da je ova nadzorna misija jako kvalitetna i sa dobrim krajnjim rezultatom, a direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gosp. Željko Obradović je zahvalio svim donatorima na dobroj saradnji i dosadašnjoj pomoći.

Ključne reči: svetska banka  zemljišna administracija  ambasada švedske  

Galerija fotografija