Latinica | English

 

 

Rodna ravnopravnost u imovinskim pravima i registraciji nekretnina

CILAP | 5.12.2018.

Okrugli sto u Istočnom Sarajevu

U skladu sa planiranim aktivnostima CILAP projekta, u okviru komponente: Podrška jačanju institucija zemljišne administracije, razvoj ljudskih resursa, relevantnog pravnog okvira i upravljanje projektom, dana 05.12.2018. u Istočnom Sarajevu održan je okrugli sto na temu „Rodna ravnopravnost u imovinskim pravima i registraciji nekretnina“. Okrugli sto je organizovan u saradnji sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP).

Na radionici je učešće uzelo oko 30 učesnika i učesnica, predstavnika RUGIPP-a, jedinica lokalne samouprave, notara, besplatne pravne pomoći I nevladinih organizacija koje se bave unapređenjem I zaštitom prava žena.

Tokom okruglog stola, istaknuto je da je u okviru postupka osnivanja novog katastra nepokretnosti omogućeno besplatno uknjižavanje nekretnina stečenih u braku ili u ostavinskom postupku.

S tim u vezi, zaključeno je da je neophodno nastaviti sa podizanjem svijesti, te sa edukacijom kako bi žene uvidjele u kojoj mjeri mogu iskoristiti zakonom data prava i ostvariti ono što im ona garantuju, a kako bi se stvorio ravnopravniji odnos u pogledu imovinskih prava.

Ključne reči: rodna ravnopravnost  

Galerija fotografija