Latinica | English

 

 

Općina Novi Grad Sarajevo uključena u Adresni registar

CILAP | 13.12.2018.

Podrška razvoju Adresnog registra

Nakon što je načelnik općine Novi Grad Sarajevo izrazio zainteresiranost za razvoj adresnog registra, 11. prosinca 2018. godine, u okviru CILAP Projekta, održan je prvi sastanak na kojem su prisustvovali gosp. Kenan Bukva, šef Službe za investicije i komunalne poslove i predstavnici spomenute službe i katastra.

Sudionici sastanka su upoznati sa trenutnom situacijom oko uspostave adresnog registra na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sa svim fazama u uspostavi i obvezama općine, odnosno Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Predstavnici općine su izrazili jaku zainteresiranost za razvoj adresnog registra, obzirom na činjenicu da je općina Novi Grad Sarajevo najmnogoljudnija općina u Federaciji BiH i imajući u vidu mogućnost pretvaranja postojećih podataka- adresa u jedinstveni informacioni sistem.

Ključne reči: adresni registar  

Galerija fotografija