Latinica | English

 

 

Predstavljanje Adresnog registra na sjednici Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske

CILAP | 14.12.2018.

Podrška uspostavi jedinstvenog sistema Adresnog Registra i Registra prostornih jedinica

U sklopu 64. redovne sjednice Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske (RS) održane 14.12.2018.godine u Banjaluci, predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) i CILAP projekta predstavili su značaj i dosadašnje rezultate na uspostavi sistema Adresnog registra (AR) u RS.

Tokom prezentacije istaknuto je da adresni registar predstavlja osnovnu pretpostavku za uspostavu funkcionalnog i dobro organizovanog društva. Socijalne usluge, briga o starima, usluge spašavanja i pomoći (policija, vatrogasci i hitna pomoć), urbanističko planiranje, izbori, popis stanovništva,.. ne mogu se organizovati na efikasan način bez ažurnog sistema AR. Mogućnost da se lako nađe tačna lokacija, posebno u ruralnim i prigradskim područjima, od ključnog je značaja u pružanju nediskriminirajućih i fer usluga pomoći, omogućujući svim građanima jednak pristup vitalnim društvenim uslugama.

Sporazumi o uspostavi AR su ranije potpisani sa svim jedinicama lokalne samouprave u RS i ovom prilikom su članovima Predsjedništva Saveza opština i gradova prikazani dosadašnji rezultati na uspostavi adresnog registra u njihovim gradovima/opštinama.

Savez opština i gradova Republike Srpske podržao je aktivnosti RUGIPP i CILAP projekta na uspostavljanju adresnog registra u svim lokalnim zajednicama u RS i obećao svu potrebnu podršku kako bi se ažurni sistem AR izradio u najkraćem mogućem roku.

Ključne reči: adresni registar  

Galerija fotografija