Latinica | English

 

 

Uvodni sastanak i obuka budućih korisnika Registra cijena nekretnina

CILAP | 14.1.2019.

Predstavljanje aplikacije Registra cijena nekretnina

Dana 11.01.2019. godine, u Mostaru održana je obuka za predstavnike općina Ljubuški i Grude. Sastanku su nazočili članovi Komisije za procjenu vrijednosti nekretnina.

Predstavljene su koristi Registra cijena nekretnina, kao i rezultati dosadašnje implementacije. Također, prisutnim je prezentirana aplikacija i objašnjeno je na koji način se prikupljaju podaci pomoću zapisnika. Nakon toga izvršena je obuka unosa podataka u aplikaciju Registar cijena nekretnina.

Na sastancima su dogovorene i sljedeće aktivnosti koje podrazumijevaju pripremnu (testnu) fazu i početak uspostave „Registra cijena“ u navedenim općinama.

Ključne reči: registar cijena nekretnina  

Galerija fotografija