Latinica | English

 

 

Radni sastanci u opštinama Vlasenica i Milići

CILAP | 22.2.2019.

Potpuna implementacija sistema Adresnog registra

Dana 21.02.2019. godine održani su radni sastanci u opštinama Vlasenica i Milići na kojima je konstatovano da su radovi na uspostavi Adresnog registra (AR) završeni i da se vrši redovno održavanje podataka.

U opštini Vlasenica sastanak je održan sa načelnikom odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Aleksandrom Miladinovićem, a u opštini Milići sa načelnicom odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Slađanom Todorović i Srebrenkom Stankovićem zaposlenom na poslovima AR. Oba načelnika su istakala veliki značaj sistema adresnog registra i njegovih funkcionalnosti za građane i rad opštinske administracije.

U okviru opštinske šalter sale u Vlasenici građanima je omogućeno da direktno izvrše uvid u podatke AR te na brz i jednostavan način dobiju potrebna uvjerenja. U Milićima će u narednom periodu započeti izdavanje potrebnih uvjerenja iz sistema AR.

Načelnici su upoznati sa pilot projektima, u Trebinju i Modriči, koji se realizuju u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) i izrazili su želju da se i njihove opštine u najkraćem mogućem roku uključe u projekat sa MUP RS. Na taj način će građani Vlasenice i Modriče moći da završe sve poslove vezane za prijavu prebivališta na jednom mjestu, u lokalnoj kancelariji MUP RS, bez odlaska u opštinu i područnu jedinicu RUGIPP.

Ključne reči: adresni registar  

Galerija fotografija