Latinica | English

 

 

Sastanak sa Ambasadom Švedske

CILAP | 15.3.2019.

Razgovor o mogućnostima i modalitetima za nastavak CILAP projekta

U skladu sa zaključcima Upravnog odbora CILAP projekta, dana 14.03.2019.godine u Sarajevu je održan sastanak sa ciljem početka razgovora o mogućnostima i modalitetima za nastavak CILAP projekta u periodu 2020-2022.

Sastanku su prisustvovali predstavnici tima za upravljanje projektom i Ambasade Švedske. Ovom prilikom geodetske uprave su predstavile inicijalni predlog komponenti projekta, njihovog dugoročnog uticaja i izlaznih rezultata nakon završetka perioda implementacije. 

Osnovni cilj u periodu produžetka projekta je osiguranje održivosti postignutih rezultata, proizvoda i servisa, interoperabilnost podataka, razvoj e-servisa i preuzimanje svih obaveza od strane geodetskih uprava.

Postignut je dogovor da se prvi nacrt projektnog dokumenta dostavi Ambasadi Švedske do kraja aprila, nakon čega će se nastaviti sa razgovorima.

Ključne reči: ambasada švedske  projekat  cilap  

Galerija fotografija