Latinica | English

 

 

Okrugli stol na temu ”Ravnopravnost spolova pri stjecanju i upisu prava vlasništva na nekretninama”

CILAP | 15.3.2019.

Jačanje pitanja ravnopravnosti spolova u sektoru zemljišne administracije

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH (RERP) i uz podršku Švedskog donatorskog CILAP projekta “Izgradnja kapaciteta i procedura u zemljišnoj administraciji BiH” dana 14. marta 2019. godine održano je javno predavanje na temu ”Ravnopravnost spolova u uknjižbi bračne stečevine i sticanja prava vlasništva nasljeđem” u Maglaju.

Prisutnima se obratio gosp. Šeho Zimić ispred CILAP projekta te ujedno predstavio Projekat  i gđa. Jasminka Suša, voditeljica potkomponente vezane za ravnopravnost spolova u CILAP projektu i Sekretar FGU. Gospodin Saša Savičić, lokalni stručnjak iz spomenute oblasti je održao predavanje sa pokazateljima i analizom položaja žena i razlozima integracije rodne ravnopravnosti u sve segmente društva, pa i u sektoru Zemljišne Administracije.

Gđa. Jasminka Suša održala je predavanje sa osvrtom na:

  • Međunarodno i domaće zakonodavstvo, naročito na Zakon o ravnopravnosti spolova;
  • Predstavljen je položaj žena kroz historiju u oblati prava na imovinu;
  • Ukazano je na razloge zašto je važna ravnopravnost spolova i njihovu povezanost;
  • Predstavljen je sadašnji institucionalni okvir zemljišne administracije U FBiH.

Zatim je uz tumačenje, diskusiju i primjere predstavljen Zakon o porodičnim odnosima FBiH sa naročitim osvrtom na bračnu stečevinu i Zakon o nasljeđivanju. Pojašnjen je i postupak upisa u zemljišne knjige i značaj povjerenja u iste. Zatim je gosp. Šeho Zimić predstavio film sa primjerima vezanim za ovu temu.

Osnovni cilj predavanja je bio upoznati prisutne (uglavnom ženskog spola) sa njihovim pravima na nepokretnoj imovini koja imaju kao supruge, majke, sestre i u postupku nasljeđivanja. Naročito je istaknuta potreba za upisom prava i ukazano na činjenicu da je pravo na imovinu isključivo formalno-pravnog karaktera i da bez pisanog dokaza koji je proveden u zemljišnoj knjizi to pravo ne postoji. Također, akcenat je stavljen na ekonomsko osnaživanje žene kroz stjecanje prava na imovinu.

Sastanku su prisustvovali uglavnom žene uz manji procent muškaraca što je i realno jer je u stvarnom životu obrnuto i cilj je educirati ciljnu skupinu žena kako bi se povećao broj upisanih žena sa pravima na nepokretnoj imovini.

Javna predavanja o ravnopravnosti spolova su dio Plana aktivnosti za 2019. godinu u cilju povećanja broja upisanih žena sa pravima na nepokretnoj imovini, a na način da se upoznaju sa pravima po važećim zakonima, razvijanjem svijesti i razbijanjem predrasuda koje su tradicionalno prisutne na ovim prostorima.

Ključne reči: zemljišna administracija  

Galerija fotografija