Latinica | English

 

 

Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u FBiH za 2018. godinu

CILAP | 22.3.2019.

Predstavljanje tržišta nekretnina u Federaciji BiH

Kroz realizaciju aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) vezane za uspostavu Registra cijena nekretnina (RCN) koja se realizira kroz implementaciju Švedskog donatorskog projekta "Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini" – CILAP, u suradnji sa Poreznom upravom Federacije BiH i jedinicama lokalne samouprave izrađen je Izvještaj o stanju tržišta nekretnina u Federaciji BiH za 2018. godinu.

Ukupan broj kupoprodajnih ugovora registriran u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, na području Federacije BiH iznosi 12 759, dok ostvarena vrijednost iz kupoprodajnih ugovora iznosi 762 240 614,44 KM.

Napominjemo da zbog postepenog uključivanja jedinica lokalne samouprave u toku cijele 2018. godine, vršena je analiza na osnovu registriranih ugovora za tu godinu, a detaljnije analize tržišnih aktivnosti prema vrstama nekretnina ovise o unosu podataka tokom cijele 2018. godine, te obima tržišta za pojedine vrste nekretnina.

Ukupan broj nekretnina koje se nalaze u kupoprodajnim ugovorima registriranim u periodu od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine i evidentiranih od strane komisija JLS za procjenu vrijednosti nekretnina je 15 373.

Tri su dominantne kategorije nekretnina prema broju transakcija: poljoprivredno zemljište, stanovi i građevinsko zemljište. Po vrijednosti ugovora prevladavaju tržišta stanova, poslovnih nekretnina i poljoprivrednog zemljišta.

U skladu sa raspoloživim podacima prosječna cijena stana na sekundarnom tržištu (stara gradnja) u Federaciji BiH iznosi 1560 KM/m2. Najveći obim prometa stanova u 2018. godini registriran je u Novom Sarajevu, Centru Sarajevo, Mostaru, Zenici i Tuzli.

Najviše prometovane cijene stanova u Federaciji BiH su na području općina Centar Sarajevo, sa rasponom cijena od 1200 do 4400 KM/m2 i Stari Grad, sa rasponom cijena od 1200 do 6474 KM/m2. Najskuplji stan u Federaciji BiH prometovan u 2018. godini je na području općine Stari Grad Sarajevo i njegova ukupna cijena je iznosila 580 000 KM.

Cijena najskuplje kuće sa okućnicom u Federaciji BiH tijekom 2018. godine iznosila je 1.000.000 KM na području Općine Hadžići, a površina zemljišta sa objektom iznosi 3878 m2.

Tijekom prošle godine najskuplji prometovani poslovni prostor-lokal koštao je 10 656 KM/m2 u Općini Centar Sarajevo,  a poslovni prostor–kancelarija 3 333 KM/m2 u Općini Stari Grad Sarajevo. Što se tiče garaža, najskuplje je prometovano garažno mjesto u zgradi i iznosi 2 725 KM/m2 na području Općine Centar.

Prosječna cijena poljoprivrednog zemljišta na nivou Federacije BiH iznosi 3,60 KM/m2, minimalna cijena je ostvarena u općini Travnik i iznosi 0,11 KM/m2, a maksimalna u općini Visoko i iznosi 9,0 KM/m2.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove zajedno sa Poreznom upravom FBiH i jedinicama lokalne samouprave će i dalje doprinositi transparentnosti tržišta nekretnina kroz javnu objavu podataka i izvještaje.

Izvještaj se može pogledati putem linka

Ključne reči: registar cijena nekretnina  zemljišna administracija