Latinica | English

 

 

Nastavak pregovora o izlaznoj fazi CILAP projekta

CILAP | 24.5.2019.

Razgovori geodetskih uprava, Lantmäteriet-a i Ambasade Švedske

U skladu sa dogovorom sa poslednjeg sastanka Upravnog odbora CILAP projekta, predstavnici Lantmäteriet-a gosp. Anders Lundquist, zamjenik direktora i gosp. Anders Sandin, pomoćnik direktora zadužen za Sektor za geopodatke posjetili su Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove i održali niz sastanaka sa rukovodstvom entitetskih uprava i predstavnicima Ambasade Kraljevine Švedske.

Početni sastanak je održan sa direktorima entitetskih geodetskih uprava, gosp. Željkom Obradovićem i gđom. Bosiljkom Predragović 22. maja/svibnja 2019. godine, na kojem je razgovarano o suradnji entitetskih geodetskih uprava sa Lantmäteriet-om (švedska uprava za kartografiju, katastar i upis prava), a posebna pažnja je posvećena razgovorima o nastavku CILAP projekta kroz izlaznu fazu od 2020. do 2021. godine.

Narednog dana je održan zajednički sastanak predstavnika entitetskih geodetskih uprava, predstavnika Lantmäteriet-a sa predstavnicima Ambasade Krajevine Švedske, gđom Marie Bergström i gosp. Nedimom Bukvićem. Na sastanku su predstavljene aktivnosti obuhvaćene izlaznom fazom CILAP projekta, četiri planirane komponente i glavni ciljevi. Predstavljene su nalazi i preporuke vezane za izlaznu fazu CILAP projekta od strane vanjskog konsultanta gosp. Mykhaila Cheremshynskog, stručnjaka za zemljišnu administraciju koji je izvršio evaluaciju projektnog dokumenta u razdoblju od 06. do 10. maja/svibnja 2019. godine.

Gđa Marie Bergström, savjetnik za razvojnu saradnju Ambasade Kraljevine Švedske je istakla dobru saradnju predstavnika entitetskih uprava sa Ambasadom i Lantmäterietom i pozitivne učinke CILAP projekta za društvo u cjelini. Naglasila je kako su dosadašnji rezultati dobar temelj za izlaznu fazu projekta te da je potrebno osigurati održivost svih postignutih projektnih ciljeva.

Ključne reči: projekat  sida  ambasada švedske  

Galerija fotografija