Latinica | English

 

 

Studijska posjeta Norveškoj upravi za kartografiju - Kartverket

CILAP | 31.5.2019.

Unapređenje digitalnog arhiva

Odlična saradnja između norveškog i CILAP donatorskih projekata u Bosni i Hercegovini nastavljena je studijskom posjetom sjedištu Kartverketa (Norveška uprava za kartografiju) u Hønefossu od 28. do 30. maja 2019. godine.

Učesnici posjete bili su zaposleni u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGA) koji su uključeni u aktivnosti vezane za razvoj digitalnih arhiva.

Tokom posjete učesnici su se upoznali sa aktivnostima Kartverketa na uspostavi digitalnog arhiva, uključujući procedure i opremu za skeniranje, radne procese i povezivanje digitalne arhive sa svakodnevnim poslom u sektoru za upis prava na nekretninama. Takođe su imali priliku da vide analognu arhivu i razmjene iskustva sa Kartverketovim stručnjacima u ovoj oblasti.

Generalna direktorica Kartverket-a gospođa Anne Cathrine Frøstrup pozdravila je delegaciju, dok je gospođa Maria Lodin, voditeljica norveškog donatorskog projekta u Bosni i Hercegovini organizovala sve aktivnosti.

Ključne reči: digitalni arhiv  

Galerija fotografija