Latinica | English

 

 

Okrugli sto na temu ”Ravnopravnost spolova u uknjižbi bračne stečevine i sticanja prava vlasništva nasljeđem”

CILAP | 11.6.2019.

Jačanje pitanja ravnopravnosti spolova u sektoru zemljišne administracije

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH, a uz direktnu podršku švedskog donatorskog CILAP projekta, sa ciljem da se unaprijedi rodna ravnopravnost, u Busovači, 10. juna 2019.godine, je održano javno predavanje na temu ”Ravnopravnost spolova u uknjižbi bračne stečevine i sticanja prava vlasništva nasljeđem”.

Predavanje je održano u sali Općine Busovača. Prisutnima se obratila direktorica CILAP projekta Andja Zimić, koja je ujedno i predstavila projekat  i Jasminka Suša, voditeljica grupe “Integracija ravnopravnosti spolova u zemljišnoj administraciji" - sekretar Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove. Saša Savičić, lokalni stručnjak je održao predavanje sa pokazateljima i analizom položaja žena i razlozima integracije rodne ravnopravnosti u sve segemente društva, pa i u zemljišnu administraciju.

Gđa. Jasminka Suša održala je predavanje sa osvrtom na:

  • Međunarodno i domaće zakonodavstvo, naročito na Zakon o ravnopravnosti spolova;
  • Predstavljen je položaj žena kroz historiju u oblati prava na imovinu;
  • Ukazano je na razloge zašto je važna rodna ravnopravnost i njihovu povezanost;
  • Predstavljen je sadašnji institucionalni okvir zemljišne administracije U FBiH.

Zatim je uz tumačenje, diskusiju i primjere predstavljen Zakon o porodičnim odnosima FBiH sa naročitim osvrtom na bračnu stečevinu i Zakon o nasljeđivanju. Pojašnjen je i postupak upisa u zemljišne knjige i značaj povjerenja u iste. Šeho Zimić je predstavio film sa primjerima koji je prisutnima i prikazan. Edna Hadžibegić je predstavila projekat i objasnila postupak harmonizacije kao i značaj toga postupka.

Na predavanju je izneseno niz primjera kroz konstruktivnu diskusiju i korisna pitanja na koje su učesnici dobili konkretan odgovor.

Osnovni cilj predavanja je bio upoznati prisutne sa njihovim pravima na nepokretnoj imovini koja imaju kao supruge, majke, sestre i u postupku nasljeđivanja.Naročito je istaknuta potreba za upisom prava i ukazano na činjenicu da je pravo na imovinu isključivo formalno-pravnog karaktera i da bez pisanog dokaza koji je proveden u zemljišnoj knjizi to pravo ne postoji.Također,akcenat je stavljen na ekonomsko osnaživanje žene kroz stjecanje prava na imovinu.

Sastanku su prisustvovali žene i  muškaraci, a cilj je educirati ciljnu skupinu žena kako bi se povećao broj upisanih žena sa pravima na nepokretnoj imovini. Javna predavanja o ravnopravnosti spolova su dio Plana aktivnosti za 2019.godinu u cilju povećanja broja upisanih žena sa pravima na nepokretnoj imovini, a na način da se upoznaju sa pravima po važećim zakonima, razvijanjem svijesti i razbijanjem predrasuda koje su tradicionalno prisutne na ovim prostorima.

Ključne reči: zemljišna administracija  rodna ravnopravnost  

Galerija fotografija