Latinica | English

 

 

Strateški okvir za razvoj IKT sistema RUGIPP

CILAP | 21.6.2019.

Planovi razvoja za period 2020-2029

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) predstavila je 18. juna 2019. godine u Banjaluci strateški okvir za razvoj sistema informaciono-komunikacionih tehnologija u svom radu za naredni desetogodišnji period. Prezentaciji u administrativnom centru Vlade Republike Srpske (RS) su prisustvovali predstavnici više ministarstava, sudova, republičkih uprava i agencija kako bi ukazali na vlastite potrebe pri razmjeni podataka sa RUGIPP.  

Direktorica RUGIPP Bosiljka Predragović je istakla da je ovaj dokument od izuzetnog značaja i da je cilj RUGIPP da građanima pruži što bolje usluge, ali i da institucijama bude olakšan rad.

Strateški dokument je razvijen u bliskoj saradnji RUGIPP i eksternih konsultanata, a Pomoćnik direktora RUGIPP u Sektoru za informacione tehnologije katastra nepokretnosti Stanko Svitlica je objasnio da je njegova svrha da jasno definiše šta RUGIPP treba da uradi u narednom periodu kako bi ostvario strateški cilj, a to je izgradnja informacionog sistema za katastar nepokretnosti koji će biti sveobuhvatan, stabilan, interoperabilan i održiv.

Tokom prezentacije istaknut je značajan doprinos CILAP projekta unapređenju kapaciteta RUGIPP, kao i razvoju odličnih IT sistema Adresnog registra i Registra prostonih jedinica, Registra cijena, e-katastra i Digitalnog arhiva.

Dokument strateškog okvira za razvoj sistema infomaciono-komunikacionih tehnologija u radu RUGIPPa predviđa niz aktivnosti koje će se preduzeti u periodu 2020-2029. godina, a u kontekstu strateškog ravoja eUprave u Republici Srpskoj.

Ključne reči: ikt strategija  informacione tehnologije  

Galerija fotografija