Latinica | English

 

 

Konsultanti EBA grupe u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

CILAP | 3.7.2019.

Nastavak misije za sagledavanje rezultata i konteksta pomoći koja se osigurava od strane Kraljevine Švedske

U posjeti Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) je u periodu od 02.07. do 03.07.2019 boravio konsultant Švedske stručne grupe za studije pomoći (eng. The Expert Group for Aid Studies – EBA) kako bi izvršio analizu organizacije, rezultata i uticaja CILAP projekta na unapređenje zemljišne administracije.

Razgovori su vođeni sa koordinatorom CILAP projekta i liderima komponenti u okviru RUGIPP, vođama drugih donatorskih i projekta Registracije nekretnina, kao i predstavnicima Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Zavoda za statistiku, grada Banja Luka, Pravobranilaštva Republike Srpske, uključenim u aktivnosti CILAP projekta.

Vođa EBA tima, konsultant Richard Allen, je iskazao svoje izuzetno zadovoljstvo rezultatima projekta i rekao da CILAP predstavlja primjer na koji bi trebalo da se ugledaju sve druge švedske institucije angažovane u okviru donatorskih projekata u regionu Zapadnog Balkana.

Stručna grupa za studije pomoći (EBA) je odbor Vlade Švedske sa mandatom da ocjenjuje i analizira međunarodnu razvojnu pomoć Švedske. EBA ima nadležnost da sprovede studije i organizuje seminare o pitanjima od značaja za Švedski sektor razvoja. Cilj obavljenih posjeta jeste sagledavanje rezultata i konteksta pomoći koja se osigurava od strane Kraljevine Švedske, a u cilju izrade nove strategije ulaganja na teritoriji Zapadnog Balkana i Bosne i Hercegovine.

Ključne reči: međunarodna saradnja  zemljišna administracija  

Galerija fotografija