Latinica | English

 

 

Pilot projekti za prijavu prebivališta u Gradu Trebinje i opštini Modriča

CILAP | 29.8.2019.

Razmjena podataka sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske

U cilju sagledavanja rezultata na implementaciji pilot projekata za olakšanu prijavu prebivališta građana u Gradu Trebinje i opštini Modriča, dana 29.08.2019.godine u Banjaluci, održan je sastanak predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) i CILAP projekta.

Implementacija pilot projekata je omogućena kroz razmjenu podataka putem e-servisa, a na osnovu Sporazuma o elektronskoj razmjeni podataka, i pripadajućih aneksa, između MUP RS i RUGIPP.

Dosadašnji rezultati pilot projekata su odlični, te je dogovoreno da se u narednom periodu krene sa uključivanjem novih opština: Prnjavor, Derventa, Han Pijesak, Sokolac, Donji Žabar i Vukosavlje.

Uvođenjem novih procedura biće omogućeno da građani završe sve poslove vezane za prijavu prebivališta na jednom mjestu, u lokalnoj kancelariji MUP RS, bez odlaska u grad/opštinu i područnu jedinicu RUGIPP.

Ključne reči: adresni registar  informacione tehnologije  projekat  

Galerija fotografija