Latinica | English

 

 

Radne posjete opštinama Bratunac, Srebrenica, Višegrad, Novo Goražde, Foča, Šekovići i Osmaci

CILAP | 12.10.2019.

Podrška implementaciji Sporazuma o uspostavi sistema Adresnog registra

U cilju podrške radovima na uspostavi Adresnog registra, predstavnici CILAP projekta, na čelu sa direktoricom projekta Anđom Zimić i Dejanom Jeremićem, koordinatorom za adresni registar, obavili su radne posjete opštinama Bratunac, Srebrenica, Višegrad, Novo Goražde, Foča, Šekovići i Osmaci u periodu od 7-10. oktobra 2019. godine.

Sastancima su prisustvovali načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović, načelnica opštine Novo Goražde Mila Petković, zamjenik načelnika opštine Višegrad Mladenko Tasić, zamjenik načelnika opštine Šekovići Slaviša Mrkajić,  te načelnici opštinskih odjeljenja odgovornih za Adresni registar (AR) sa saradnicima direktno zaduženim za uspostavu AR.  

Cilj posjeta je bio davanje podrške opštinama za bržu uspostavu AR, sagledavanje dosadašnjih aktivnosti i statusa radova, razmjena iskustava i dodatna obuka za rad u Aplikaciji za uspostavu, vođenje i održavanje adresnog registra i registra prostornih jedinica.

Razgovori su bili izuzetno konstruktivni i postignuti su dogovori da opštine Bratunac, Srebrenica, Višegrad, Novo Goražde i Foča odmah intenziviraju radove na uspostavi AR, dok će opštine Šekovići i Osmaci, koje su završile uspostavu AR na svojoj teritoriji, započeti sa izdavanjem uvjerenja o adresama direktno iz aplikacije.

Opštinama će u ovom procesu biće pružena kompletna stručna podrška od strane CILAP projekta. 

Ključne reči: adresni registar  

Galerija fotografija