Latinica | English

 

 

Obuka za rad na uspostavi sistema Adresnog registra – opština Srebrenica

CILAP | 18.10.2019.

Podrška opštinama u Republici Srpskoj

U periodu od 17-18. oktobra 2019. Godine, u Banjaluci, održana je obuka za rad na uspostavi sistema adresnog registra za opštinu Srebrenica.

Cilj obuka je bio davanje podrške opštini u radu na poslovima implementacije Adresnog registra kroz razmjenu iskustava i detaljna obuka za rad u Aplikaciji za uspostavu, vođenje i održavanje adresnog registra i registra prostornih jedinica.

Sagledan je dosadašnji način rada u Srebrenici, aktivnosti na uspostavi Adresnog registra i dogovoreni su sledeći koraci i rokovi za uspostavu Adresnog registra.

Ključne reči: adresni registar  

Galerija fotografija