Latinica | English

 

 

Radni sastanak - Grad Banja Luka

CILAP | 25.10.2019.

Implementacija sistema Adresnog registra

Dana 25.10.2019. godine održan je radni sastanak u gradu Banja Luka kome su prisustvovali šefica gradskog Odsjeka za poslove komunalne naknade, pravne i stručne poslove nadležnog za poslove Adresnog registra (AR) Jelena Račić sa saradnicima direktno zaduženim za uspostavu i održavanje AR.  

Cilj sastanaka je bio sagledavanje dosadašnjih aktivnosti i nedoumica u postupku održavanja Adresnog registra, razjašnjenje i usaglašavanje procedura i postupaka, te rješavanje problema vezanih za ažurnost geodetskih podataka. Objašnjene su sve mogućnosti za rad u Aplikaciji za uspostavu, vođenje i održavanje adresnog registra i registra prostornih jedinica i dogovoreno je da se održi dodatna sveobuhvatna obuka za zaposlene u gradskoj upravi.

Radovi na uspostavi AR u gradu Banja Luka su završeni 2018. godine, ali još uvijek postoje dijelovi grada u kojima nije u potpunosti izvršeno imenovanje ulica i numeracija objekata. Predstavnici grada će uložiti dodatne napore kako bi se rješili sve probleme i uspostavili kompletan AR na čitavoj teritoriji.

Ključne reči: adresni registar  

Galerija fotografija