Latinica | English

 

 

Svečano potpisan Sporazum o izlaznoj fazi CILAP projekta

CILAP | 1.11.2019.

Nastavak projekta u periodu 2020-2021

Savjetnik i zamjenik šefa misije Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini (BiH) Torgni Svenungson, direktorica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Bosiljka Predragović i direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) Željko Obradović potpisali su 30. oktobra 2019. godine,  u Neumu Sporazum o izlaznoj fazi švedskog donatorskog projekta za unapređenje zemljišne administracije u BiH - CILAP.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovao je zamjenik direktora Lantmäteriet-a (Švedska uprava za kartografiju, katastar i upis prava) Anders Lundqvist. On je istakao da je Lantmäteriet kao vodeći projektni partner izuzetno ponosan na postignute rezultate i veliki doprinos koji je projekat dao razvoju efikasne zemljišne administracije u BiH.

Potpisanim sporazumom predviđeno je da Švedska tokom 2020. i 2021. godine za izgradnju kapaciteta i unapređenje procedura u zemljišnoj administraciji ukupno u Republici Srpskoj (RS) i Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) izdvoji 12 miliona švedskih kruna odnosno više od dva miliona konvertibilnih maraka.

Obraćajući se prisutnima na svečanosti potpisivanja sporazuma direktorica RUGIPP-a je naglasila da su uspostavljanje Registra cijena nepokretnosti i Adresnog registra Republike Srpske samo neki od uspjeha tokom dosadašnje realizacije CILAP projekta, a da je Vlada RS odobrila da se u nastavku realizuje pilot projekat korištenja tog registra za masovnu procjenu vrijednosti nepokretnosti kao osnove za utvrđivanje poreza na nepokretnosti. U ime Vlade RS, u ime RUGIPP-a i svoje lično ime zahvalila se Vladi Kraljevine Švedske i direktoru projekta CILAP Anđi Zimić na dosadašnjoj saradnji na CILAP projektu.

Direktor FGU izrazio je veliko zadovoljstvo postignutim rezultatima CILAP projekta i ostvarenom bliskom saradnjom tri geodetske uprave. On je naglasio da je CILAP gotovo jedini međunarodni donatorski projekat tokom kojeg su pažljivo praćene potrebe korisnika projekta i čije su projektne aktivnosti usklađivane sa stvarnim potrebama. 

Savjetnik u ambasadi Švedske u BiH Torgni Svenungson istakao je da je efikasna zemljišna administracija jedna od oblasti u čiji razvoj švedska Vlada izdvaja novac kroz svoje donatorske projekte. On je naglasio da su geodetske uprave u BiH do sada imale izuzetno dobru saradnju na CILAP projektu, kako međusobno tako i sa Lantmäteriet-om, i da ta saradnja treba biti nastavljena i u budućnosti.

Realizacija CILAP projekta u BiH počela 2013. godine i tekla je u dvije faze u nekoliko različitih komponenti među kojima su jačanje kapaciteta dvije uprave u različitim oblastima, uspostavljanje adresnih registara, registara cijena nepokretnosti, digitalnog arhiva, unapređenje geodetske infrastrukture, IKT, te podršku unapređenju ravnopravnosti polova u upisu prava na nepokretnostima, jačanju integriteta i zaštiti životne sredine.

Sporazum o nastavku realizacije CILAP projekta potpisan je tokom četvrtog Kongresa o katastru u BiH koji se održao od 29. do 31. oktobra 2019. godine u Neumu i na kojem je učestvovalo više od 200 stručnjaka iz nekoliko evropskih zemalja.

Tokom kongresa održana je i posebna sesija posvećena CILAP projektu u okviru koje je predstavljen trenutni status uspostave adresnih registara i registara cijena kao i planovi za period 2020-2021. Učesnicima kongresa je podijeljena i brošura o dosadašnjim aktivnostima i postignutim rezultatima projekta.

Ključne reči: projekat  zemljišna administracija  ambasada švedske  

Galerija fotografija