Latinica | English

 

 

Stanje radova i dogovor o predstojećim aktivnostima vezanim za unapređenje geodetske infrastrukture

CILAP | 20.11.2019.

Radni sastanak u Republičkoj geodetskoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP)

U cilju sagledavanja trenutnog stanja radova i priprema za sprovođenje aktivnosti predviđenih tokom izlazne faze CILAP projekta, u okviru komponente vezane za unapređenje geodetske infrastrukture, u Banjaluci je 19.11.2019. godine održan sastanak kome su prisustvovali predstavnici Sektora za geodetske radove RUGIPP na čelu sa pomoćnikom direktora za geodetske radove, rukovodilac radne grupe i predstavnici CILAP.

Razgovarano je o statusu aktivnosti vezanih za:

  • Završetak izrade revidiranog projekta gravimetrijskog premjera RS
  • Početak izvođenja radova na gravimetrijskom premjeru RS uz podršku norveškog i CILAP projekta
  • Razmjenu koordinate trigonometrijskih tačaka za grid transformaciju RS i FBiH
  • Usklađivanje i numeraciju repera NVT3,

i dogovorena je dinamika izvođenja.

Naglašen je značaj bliske saradnje sa norveškim donatorskim projektom i projektom Registracije nekretnina imajući u vidu uticaj i preplitanje velikog broja aktivnosti.

Ključne reči: geodetska infrastruktura  

Galerija fotografija