Latinica | English

 

 

Sastanak sa komisijom za procjenu vrijednosti nekretnina općine Sanski Most

CILAP | 22.11.2019.

Rad na poboljšanju kvalitete podataka u Registru cijena nekretnina

U cilju poboljšanja kvalitete podataka o nekretninama koji se unose u Registar cijena nekretnina, u Sarajevu je dana 21.11.2019. godine održana dodatna obuka za članove komisije za procjenu vrijednosti nekretnina općine Sanski Most.

Na sastanku se raspravljalo o neophodnim podacima koje je potrebno da komisija prikupi za unos u Registar cijena nekretnina, te o koordinaciji aktivnosti između članova komisije i korisnika same aplikacije Registra cijena nekretnina.

Članovi komisije za procjenu vrijednosti nekretnina su shvatili važnost prikupljanja takvih podataka o nekretninama, naglašavajući važnost ovakve baze podataka, kako za Federaciju BiH, tako i za jedinice lokalne samouprave.

Ključne reči: registar cijena nekretnina  

Galerija fotografija