Latinica | English

 

 

Obuka za rad na uspostavi sistema Adresnog registra – Grad Doboj

CILAP | 28.11.2019.

Podrška opštinama u Republici Srpskoj

Dana 27. novembra 2019. godine, u Doboju, održana je obuka za rad na uspostavi sistema adresnog registra za Grad Doboj.

Cilj obuka je bio davanje podrške Gradu u radu na poslovima implementacije Adresnog registra kroz razmjenu iskustava i detaljna obuka za rad u Aplikaciji za uspostavu, vođenje i održavanje adresnog registra i registra prostornih jedinica, a posebno Odsjeku za komunalne poslove koji je nedavno preuzeo poslove na Adresnom registru.

Obuci su prisustvovali šef odsjeka za komunalne poslove Emir Džafić i Željana Bijelac koji će biti neposredno angažovani na uspostavi Adresnog registra, kao i šef odsjeka za stambene poslove Stojan Radić i Zoran Ristić.  

Sagledne su dosadašnje aktivnosti i način rada u Gradu Doboju koji nisu doveli do željenih rezultata, te su dogovoreni sledeći koraci i rokovi za uspostavu Adresnog registra.

Ključne reči: adresni registar  

Galerija fotografija