Latinica | English

 

 

Prezentacija aplikacija i e-servisa RUGIPP, razvijenih uz podršku CILAP, predstavnicima banaka

CILAP | 28.11.2019.

Banke zainteresovane za podatke i e-servise Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP)

Dana 28.11.2019. godine, u sjedištu RUGIPP-a u Banjaluci, održana je prezentacija aplikacija i e-servisa RUGIPP predstavnicima NLB Banke, Sber banke, Unikredit i Nove banke.

Ovom prilikom predstavljeni su Registar cijena nepokretnosti Republike Srpske, Centralni adresni registar, te web aplikacije za uvid u katastarske, zemljišno knjižne i podatke o stanovima „E katastar“ i „E gruntovnica - E stanovi“.

Predstavnicima banaka pojašnjene su prednosti korištenja, te modeli i procedure za pristup podacima RUGIPP-a putem elektronskih servisa. Tokom prezentacije razgovarano je i o drugim potrebama bankarskog sektora kako bi se dodatno radilo na razvoju i unapređenju elektronskih servisa RUGIPP-a. Predstavnici banaka iskazali su veliku zainteresovost za korištenje podataka RUGIPP koji su dostupni putem elektronskih servisa i Geoportala Republike Srpske i istakli veliki značaj ažurnih i tačnih podataka za njohovo efikasno poslovanje.

Sa zadovoljstvom ističemo da su sve navedene aplikacije i e-servisi razvijeni uz podršku CILAP projekta.

Ključne reči: geoinformacioni sistemi  zemljišna administracija  informacione tehnologije  

Galerija fotografija