Latinica | English

 

 

Stručna studijska posjeta Geodetskoj upravi Republike Slovenije

CILAP | 5.12.2019.

Studijska posjeta Geodetskoj upravi Republike Slovenije je organizirana u okviru CILAP projekta kroz aktivnosti 3. komponente „Podrška uspostavi registra cijena nekretnina“ u periodu od 03. do 05.12.2019. godine

Studijska posjeta je organizirana s ciljem detaljnog izučavanja sistema za masovnu procjenu (vrednovanje) nekretnina. Predstavnici entitetskih geodetskih uprava, članovi radne grupe za implementaciju projekta su se ovom prilikom detaljno upoznali sa narednim elementima sistema:

  • Zakonska regulativa i okvir za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina,
  • Organizacijski aspekti i ljudski resursi,
  • Osnovni elementi sistema masovne procjene,
  • Porezi i nekretnine,
  • Registar cijena nekretnina (javni i profesionalni uvid u podatake),
  • Modeliranje podataka i procesa,
  • Katastar zgrada u Sloveniji (uspostava registra i prikupljanje podataka).

Prezentacije, predavanja i praktične vježbe u ime Geodetske uprave Republike Slovenije je pripremio voditelj odjeljenja za masovnu procjenu gosp. Dušan Mitrović sa saradnicima, dok je u ime domaćina prisutne pozdravio direktor Uprave, gosp. Tomaž Petek koji je ujedno održao i uvodno predavanje.

Pored stručne studijske posjete organizirana je i službena posjeta Geodetskoj upravi Republike Slovenije i institucijama Vlade Republike Slovenije koje koriste podatke Registra cijena nekretnina i Sistema procijenjenih vrijednosti. U sklopu službenog posjeta je ravnatelj Geodetske uprave Republike Slovenije, gosp. Tomaž Petek prezentirao projekt uspostave Registra cijena i registar procijenjenih vrijednosti nekretnina. Održan je i sastanak u Ministarstvu financija gdje je državna tajnica gđa Natalija Kovač Jereb sa suradnicima prezentirala porezni sistem Republike Slovenije, a u Ministarstvu socijalne skrbi je ministrica, gđa Ksenija Klampfer, prikazala sve koristi od podataka vrijednosti nekretnina u sustavu socijalnih izdavanja.

Delegaciju ispred institucija Federacije BiH činili su Ministrica financija Vlade Federacije BiH, gđa. Jelka Milićević, direktor Porezne uprave Federacije BiH gosp. Šerif Isović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradovića.

Delegaciju ispred institucija Republike Srpske činili su savjetnica Ministarstva financija gđa. Snježana Kelečević, načelnik područne jedinice Banja Luka Porezne uprave gosp. Željko Vučić i načelnica financija Grada Banja Luka gđa. Božana Šljivar.

Bio je ovo veoma koristan posjet, s obzirom da institucije u oba entiteta BiH u sektoru zemljišne administracije razvijaju kapacitete za pripremu i realizaciju projekta procjene vrijednosti nekretnina.

Ključne reči: registar cijena nekretnina  

Galerija fotografija