Latinica | English

 

 

Prezentacija Projektnog zadatka Procjene vrijednosti nepokretnosti

CILAP | 12.2.2020.

Realizacija i ciljevi

Dana 12. februara 2020. godine u sjedištu Republičke uprave za geodetske i imovinsko/pravne poslove (RUGIPP), radna grupa za provođenje Pilot projekta procjene vrijednosti nepokretnosti predstavila je Projektni zadatak Procjene vrijednosti nepokretnosti direktorici CILAP projekta gdji. Anđi Zimić i koordinatoru CILAP projekta ispred RUGIPP- a gđi. Tamari Travar.

Na sastanku su prikazane faze realizacije Pilot projekta, usaglašeni ciljevi, te su predstavljene osnovne karakteristike i nepokretnosti obuhvata Pilot područja. Akcenat je stavljen na praćenje EU propisa i direktiva kao bitne smjernice u provođenju pilot projekta.

Osnovni ciljevi prvenstveno se odnose na: popisane sve nepokretnosti u obuhvatu Pilot područja, izrađeni modeli vrednovanja za procjenu vrijednosti nepokretnosti, primjena procjene vrijednosti nepokretnosti, procjena gubitaka po osnovu neprijavljenih nepokretnosti, prijedlozi za poboljšanje postojećeg pravnog okvira i izradu studije izvodljivosti.

Sve aktivnosti vezane za Pilot Masovne procjene vrijednosti nepokretnosti provode se kroz Izlaznu fazu CILAP projekta.

Ključne reči: registar cijena nekretnina  

Galerija fotografija