Latinica | English

 

 

Jačanje saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske

CILAP | 17.2.2020.

Za dobrobit građana

U cilju intenziviranja saradnje, dana 17.02.2020.godine u Banjaluci, održan je sastanak predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) i CILAP projekta.

Teme sastanka su bile:

  • praktična implementacija procedura za olakšanu prijavu prebivališta građana, a na osnovu rezultata pilot projekata u Gradu Trebinje i opštini Modriča,
  • prikaz mogućnosti Aplikacije za uspostavu, vođenje i održavanje adresnog registra (AR) i registra prostornih jedinica (RPJ) i novih procedura za promjene pravnog statusa naseljenih mjesta,
  • stanje radova na uspostavi AR u RS,
  • proširenje i jačanje saradnje.

Rezultati pilot projekata su pokazali da će primjena procedura koje su sprovode kroz razmjenu podataka putem e-servisa, a na osnovu Sporazuma o elektronskoj razmjeni podataka, i pripadajućih aneksa, između MUP RS i RUGIPP, značajno ubrzati i olakšati prijavu prebivališta građana.

Uvođenjem novih procedura biće omogućeno da građani završe sve poslove vezane za prijavu prebivališta na jednom mjestu, u lokalnoj kancelariji MUP RS, bez odlaska u grad/opštinu i područnu jedinicu RUGIPP.

Ključne reči: adresni registar  registar prostornih jedinica  

Galerija fotografija