Latinica | English

 

 

Predstavljanje Adresnog registra i Registra Prostornih jedinica na sjednici Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske

CILAP | 6.3.2020.

Podrška uspostavi potpunog sistema Adresnog Registra i Registra prostornih jedinica

U sklopu 68. redovne sjednice Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske (RS) održane 05.03.2020.godine u Trebinju, predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) i CILAP projekta predstavili su značaj i dosadašnje rezultate na uspostavi sistema Adresnog registra (AR) i Registra prostornih jedinica u RS.

Tokom prezentacije istaknuto je da adresni registar predstavlja osnovnu pretpostavku za uspostavu funkcionalnog i dobro organizovanog društva. Socijalne usluge, briga o starima, usluge spašavanja i pomoći (policija, vatrogasci i hitna pomoć), urbanističko planiranje, izbori, popis stanovništva,.. ne mogu se organizovati na efikasan način bez ažurnog sistema AR.

Sporazumi o uspostavi AR su ranije potpisani sa svim jedinicama lokalne samouprave u RS i ovom prilikom su članovima Predsjedništva Saveza opština i gradova prikazani dosadašnji rezultati na uspostavi adresnog registra u njihovim gradovima/opštinama. Takođe su prikazani rezultati saradnje sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom unutrašnjih poslova i Republičkim zavodom za statistiku.

Savez opština i gradova Republike Srpske podržava aktivnosti RUGIPP i CILAP projekta na uspostavljanju adresnog registra u svim lokalnim zajednicama u RS i obećao je svu potrebnu podršku kako bi se kompletni sistem AR izradio u najkraćem mogućem roku.

Dogovoreno je da tema AR i RPJ bude uvrštena u dnevni red predstojeće Skupštine Saveza opština i gradova RS.

Ključne reči: adresni registar  registar prostornih jedinica  

Galerija fotografija