Latinica | English

 

 

Novi napredni sistem elektronske pošte u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

CILAP | 9.4.2020.

Završena implementacija novog sistema elektronske pošte

Dosadašnji mail server je za količinu korisnika koje ima Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP), oko 1500, postao veoma spor i problematičan za administraciju, te je krajem 2019. godine pokrenuta nabavka novog mail servera.

CILAP projekat je podržao implementaciju naprednog sistema elektronske pošte. Implementirana je Zimbra mail platforma, open source alat,  i u zvaničnoj upotrebi je od marta 2020. godine. Urađena je integracija Zimbra mail servera sa aktivnim direktorijumom (AD), te se autentifikacija korisnika vrši preko AD-a. Administracija i brzina rada email servisa je značajno poboljšana.

Dosadašnji mail sistem je bio hostovan na iznajmljenom serveru, dok se sadašnji Zimbra mail sistem nalazi na virtuelnim mašinama u data centru RUGIPP-a.

Urađena je obuka za administratore i korisnike mail servera. Izvršena je migracija za korisnike koji su izrazili potrebu za migracijom mail-ova i što je najbitnije, sami korisnici su veoma zadovoljni.

Ključne reči: informacione tehnologije