Latinica | English

 

 

Obuka za rad u aplikaciji Adresnog registra – Grad Zenica i Općina Orašje

CILAP | 10.6.2020.

Podrška jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Dana 09. juna 2020. godine, u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove u Sarajevu (FGU) održana je obuka za rad u aplikaciji Adresnog registra za Grad Zenicu i Općinu Orašje.

Obuka je imala za cilj dati podršku Općini Orašje na poslovima održavanja prethodno uspostavljenog Adresnog registra, te uputiti Grad Zenicu na koji način da otpočnu sa procesom uspostave te dati im osnovne smjernice za rad kroz aplikaciju.

Detaljno je predstavljen rad u aplikaciji Adresnog registra, i to u zadnjoj verziji (ADR 4.0) koja će u narednom periodu biti postavljena u svim jedinicama lokalne samouprave u FBiH.

Dogovorene su sljedeće aktivnosti za Općinu Orašje a koje predstavljaju usvajanje potrebnih općinskih odluka kako bi baza podataka postala službena te se podaci pripremili za objavu na Geoportalu FGU. Što se Grada Zenica tiče, sljedeće aktivnosti su analiza postojećeg stanja, analiza ulaznih podataka i početak unosa adresnih podataka u aplikaciju Adresnog registra.

FGU i CILAP stoje na raspolaganju Općini Orašje i Gradu Zenica za svu potrebnu pomoć, kao i svim drugim jedinicama lokalne samouprave u FBiH.

Ključne reči: adresni registar  

Galerija fotografija