Latinica | English

 

 

Interoperabilnost osnovnih registara i web servisi u službi građana

CILAP | 23.6.2020.

Jačanje saradnje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i Agencijom za posredničke, informatičke i finansijske usluge

U cilju intenziviranja saradnje, dana 23.06.2020.godine u Banjaluci, održan je sastanak predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF), Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) i CILAP projekta.

Cilj sastanka je bio dogovor o načinu unapređenja usluga i rada učesnika kroz razvoj web servisa i interoperabilnost podataka. Razmatrani su modaliteti za:

  • korišćenje registra lica u nadležnosti MUP RS u novom katastarskom softveru i dokument menadžment sistemu RUGIPP,
  • korišćenje registra poslovnih subjekata u nadležnosti APIF u novom katastarskom softveru i dokument menadžment sistemu RUGIPP,
  • korišćenje katastarskih podataka i podataka centralnog adresnog registra u nadležnosti RUGIPP prilikom prijave prebivališta u lokalnim kancelarijama MUP RS,
  • korišćenje katastarskih podataka i podataka centralnog adresnog registra u nadležnosti RUGIPP prilikom prijave poslovnih subjekata,
  • praktičnu implementaciju procedura za olakšanu prijavu prebivališta građana, na osnovu rezultata pilot projekata u Gradu Trebinje i opštini Modriča, u većem broju opština.
  • proširenje i jačanje saradnje.

Postignuti dogovori biće operacionalizovani kroz anekse postojećih Sporazuma o saradnji.

Očekuje se da implementacija nove procedure za prijavu prebivališta građana, koja će značajno ubrzati i olakšati čitav postupak, započne početkom avgusta u više od 15 opština u RS.

Uvođenjem novih procedura biće omogućeno da građani završe sve poslove vezane za prijavu prebivališta na jednom mjestu, u lokalnoj kancelariji MUP RS, bez odlaska u grad/opštinu i područnu jedinicu RUGIPP.

Ključne reči: informacione tehnologije  zemljišna administracija  

Galerija fotografija