Latinica | English

 

 

Prijava prebivališta putem e-servisa u 15 jedinica lokalne samouprave Republike Srpske

CILAP | 15.7.2020.

Web servisi u službi građana

Nakon uspješno sprovedenih pilot projekata za olakšanu prijavu prebivališta građana u gradu Trebinju i opštini Modriča, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) i CILAP projekat započinju implementaciju prijave prebivališta uz korištenje web servisa za još 13 jedinica lokalne samouprave (JLS) u Republici Srpskoj.

Prijava prebivališta putem e-servisa započinje od 20.07.2020. godine i obuhvatiće sledeće JLS:  Trebinje, Modriča, Prnjavor, Derventa, Vlasenica, Rogatica, Pelagićevo, Vukosavlje, Han Pijesak, Donji Žabar, Sokolac, Čajniče, Petrovo, Milići i Šekovići.

Uslov za uključenje JLS je bio izrađen adresni registar i postojanje digitalnih katastarskih planova u RUGIPP.

Postupak prijave prebivališta će se odvijati na taj način što će službenik/ca MUP-a, putem web servisa:

  • proveriti postojanje adrese (kućnog broja), na koju stranka želi da se prijavi, u adresnom registru koji vodi JLS,
  • proveriti ko je korisnik/vlasnik katastarske parcele/objekta sa predmetnom adresom (kućnim brojem),
  • zatražiti dodatna dokumenta ukoliko stranka nije korisnik/vlasnik objekta,
  • izvršiti prijavu prebivališta.     

Na ovaj način građani će moći da završe sve poslove vezane za prijavu prebivališta na jednom mjestu, u lokalnoj kancelariji MUP RS, bez odlaska u JLS i područnu jedinicu RUGIPP.

U slučaju neslaganja podataka građani će biti upućivani u JLS i/ili RUGIPP radi razjašnjenja.

Za uspješno sprovođenje novih procedura neophodno je da JLS predano rade na ažurnosti adresnog registra u okviru aplikacije, uključujući pravovremenu izmjenu/dodjelu naziva ulica i dodjelu kućnih brojeva novoizgrađenim objektima. 

Ključne reči: adresni registar  informacione tehnologije  

Galerija fotografija