Latinica | English

 

 

Obuka za operatere na prikupljanju podataka o nekretninama

CILAP | 19.8.2020.

U okviru CILAP projekta, unutar komponente Registra cijena nekretnina, trenutno se provode aktivnosti pilot projekta masovne procjene vrijednosti nekretnina.

Kroz provedbu predmetnih aktivnosti planirano je prikupljanje proširenog seta podataka o nekretninama na područuju općine Novo Sarajevo, te formiranje baze podataka za kasniju upotrebu u svrhu vršenja procjene vrijednosti nekretnina. U tu svrhu razvijena je aplikacija za prikupljanje podataka o nekretninama i upućen je javni poziv zainteresiranim stranama za prijavu na pozicije „Operater na prikupljanja podataka o nekretninama“.

Nakon javnog poziva izvršen je odabir kandidata koji su privremeno angažirani na poslovima terenskog prikupljanja podataka o nekretninama u katastarskoj općini Novo Sarajevo II, na području općine Novo Sarajevo. Tako je 19.08.2020. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove održana obuka za prikupljanje podataka o nekretninama.

Operaterima je objašnjen dinamički plan izvršenja poslova na kojima su angažirani, podaci koji se prikupljaju i način prikupljanja podataka, kao i konkretan rad u aplikaciji. Također je pripremljeno i odgovarajuće upustvo za operatere, koje će im služiti kao smjernica u radu. Početak prikupljanja podataka počinje u 24.08.2020. godine. 

Ključne reči: radionica  informacione tehnologije  zemljišna administracija  

Galerija fotografija